Paus uit zijn zorgen over de kerk in Duitsland

‘op de weg van verwijdering uit de eenheid van de kerk’

Volgens een bericht in de media heeft paus Franciscus opnieuw kritiek geuit op de katholieke kerkhervormingen in Duitsland. De paus verwijst in een in het Duits geschreven brief naar het hervormingsproces van de Synodale Weg.
Volgens een bericht in Die Welt (dinsdag) schrijft Franciscus in een persoonlijke brief aan vier Duitsers van wie twee hoogleraar theologie, dat hij de “zorg deelt over de talrijke concrete stappen die grote delen van deze plaatselijke kerk nu nemen om zich steeds verder af te bewegen van de gemeenschappelijke pad van de universele kerk.”

Verwijst naar de Synodale Weg

“In plaats van ‘redding’ te zoeken in steeds nieuwe commissies en altijd dezelfde onderwerpen te bespreken met een zekere zelfingenomenheid”, nodigt hij ons uit om “ons open te stellen en eropuit te gaan om onze broeders en zusters te ontmoeten, vooral degenen die … op de drempels van onze kerkdeuren, op straat, in de gevangenissen, in de ziekenhuizen, op de pleinen en in de steden”, schrijft Franciscus.

In de brief, die in het Duits is geschreven en met de hand is ondertekend met ‘Franciscus’, verwijst de paus naar het hervormingsproces van het Synodale Pad dat de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) en het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK) vier jaar samen zijn gestart. geleden.

Een synodale commissie die nu is ingesteld, is bedoeld om de oprichting van een synodale raad voor te bereiden. In de nieuwe commissie willen bisschoppen en katholieke leken hun discussies over de onderwerpen macht, de rol van vrouwen, seksuele moraal en de priesterlijke manier van leven voortzetten. Het Synodale Comité begon zijn werkzaamheden op 10 november.

Deze actie zou de Duitsers kunnen verwijderen van de kerkelijke eenheid

Deze aanpak zou de Duitsers kunnen verwijderen van de kerkelijke eenheid, aldus de brief. Een ‘advies- en besluitvormingsorgaan’ zoals het orgaan dat momenteel wordt voorbereid, kan niet ‘verzoend worden met de sacramentele structuur van de katholieke kerk’.

Volgens het bericht is de brief van Franciscus van 10 november een reactie op een brief van 6 november. Daarin uitten de twee theologen Katharina Westerhorstmann en Marianne Schlosser, de journalist Dorothea Schmidt en de religiefilosoof Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz hun bezorgdheid over de eenheid met Rome in het licht van de Duitse hervormingskoers.

bron: Domradio.de

beeld: synodale weg.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *