Klimaatonderzoeker Mojib Latif verwacht niet veel van COP 28

“De kerk kan een grote speler zijn”

Voor het eerst zal een paus, Franciscus, aanwezig zijn op de klimaattop COP28 in Dubai. Maar daar valt niet veel van te verwachten, zegt klimaatonderzoeker Mojib Latif. Als de paus invloed had gehad op het klimaat, zouden mensen dat al lang geleden hebben opgemerkt.

DOMRADIO.DE: We staan ​​voor de 28e Wereldklimaatconferentie. De laatste paar keer was er relatief grote teleurstelling dat we het vaak alleen maar eens konden worden over de kleinste gemene deler. Wat valt er te verwachten?

Prof. Dr. Mojib Latif (Senior Professor aan de Christian Albrechts Universiteit in Kiel en aan het Helmholtz Center for Ocean Research Kiel, GEOMAR): Er moet een duidelijk engagement van landen komen om binnen de komende decennia afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. Uiterlijk in 2060/2070, anders kunnen we de klimaatdoelstellingen van Parijs vanaf 2015 niet halen. Ik verwacht heel weinig. Wanneer bij deze conferentie bijna tweehonderd landen elkaar ontmoeten, die allemaal hun eigen belangen nastreven, die ook economisch van aard zijn, kan men alleen maar een nietszeggende eindverklaring verwachten. De verklaringen moeten unaniem zijn en daarom kan vrijwel elk land blokkeren als het vindt dat er niet voldoende rekening mee is gehouden.

DOMRADIO.DE: Voor het eerst zal een paus aanwezig zijn op de Wereldklimaatconferentie. Kan hij een verschil maken in zijn functie?

Latif: Ik had in 2015, toen de paus zijn milieu-encycliek Laudato Si schreef, al gehoopt dat de kwestie een nieuwe impuls zou krijgen voor de mondiale gemeenschap. Maar helaas is de mondiale CO2-uitstoot blijven stijgen, zelfs na het Klimaatakkoord van Parijs, dat eveneens in 2015 werd ondertekend. Met een korte onderbreking tijdens de Corona-periode in 2020. Ook dit jaar zullen we een nieuw historisch hoogtepunt in de mondiale CO2-uitstoot meemaken. Daarom denk ik dat de impact van de paus heel klein zal zijn. Bijna 80.000 mensen zullen elkaar daar ontmoeten natuurlijk zal er volop gelobbyd worden om alles proberen te voorkomen wat de huidige bedrijfsmodellen in gevaar zou kunnen brengen.

DOMRADIO.DE: Speelt de inzet van de Kerk, de Paus en het Vaticaan überhaupt een rol als het gaat om milieu- en klimaatbescherming? Of is de kerk zo’n onbelangrijke speler dat niemand zich bekommert om haar positie?

Latif: Ik denk dat de kerk een grote speler zou kunnen zijn als ze echt het voortouw zou nemen op het gebied van klimaatbescherming, de kerk bezit veel grond en gebouwen. Als de kerk zou laten zien dat het klimaatbescherming echt serieus genomen wordt, door middel van duurzame landbouw, zonnedaken, etc., dan zou de impact veel groter zijn dan wanneer ze herhaaldelijk waarschuwt dat de wereld iets moet doen.

DOMRADIO.DE: De paus spreekt ook namens 1,3 miljard katholieken. Denkt u dat er op zijn minst een signaal kan worden afgegeven als Franciscus duidelijk spreekt in Dubai?

Latif: Het zou wenselijk zijn. Maar ik heb veel van dergelijke woorden gehoord van belangrijke mensen, waaronder bijna elk jaar de secretaris-generaal van de VN. Hij zei in Egypte dat de wereld met de voet op het gaspedaal op weg is naar een klimaathel, wat klopt op basis van metingen van de CO2-uitstoot. Barack Obama, de voormalige president van de Verenigde Staten, was op de Wereldklimaatconferentie en toch zijn de emissies blijven stijgen. Daarom verwacht ik eerlijk gezegd niet al te veel van deze conferentie.

Het interview werd afgenomen door Renardo Schlegelmilch.

Bisschoppen en kerkgenootschappen dringen aan op meer klimaatbescherming

Prominente vertegenwoordigers van kerken, religieuze ordes en verenigingen roepen politici op om meer inspanningen te leveren om het klimaat te beschermen. Tegelijkertijd benadrukken de ondertekenaars van de ‘We are ready’-oproep dat zij zelf bereid zijn meer te doen om de klimaatverandering te bestrijden. Maar ze klagen ook over “te veel onduidelijkheden en bureaucratische obstakels”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *