Vaticaan: Transgenders en homoseksuelen mogen peetouders zijn

Transgenders en homoseksuelen mogen in de katholieke kerk doorgaans peetouders en getuigen zijn. De religieuze autoriteit van het Vaticaan bevestigde dit in een brief aan een Braziliaanse bisschop.

De bisschop stuurde zes vragen over dit onderwerp naar Rome. Het Dicasterie heeft onlangs de antwoordbrief, ondertekend door de paus op 31 oktober, op zijn website gepubliceerd. Dienovereenkomstig mogen deze groepen mensen deze ambten op zich nemen als er geen risico bestaat op een publiek schandaal of verwarring onder de gelovigen.

Aandacht voor mensen in een relatie van hetzelfde geslacht

De situatie is echter anders voor mensen die in een homoseksuele relatie leven. De katholieke kerk beschouwt seksuele relaties buiten het huwelijk als zondig. Volgens het kerkelijk recht kan iemand die een leven leidt in overeenstemming met zijn geloof, als peetouder worden beschouwd. Hier vereist de voorzichtigheid van de pastorale zorg een verstandige afweging “om het sacrament van de doop en vooral de ontvangst ervan te beschermen”, aldus de huidige brief.

Dit kostbare bezit moet bewaard blijven omdat het noodzakelijk is voor de verlossing. Er moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat een andere persoon als peetouder optreedt. Deze beperking geldt niet voor getuigen bij een katholiek huwelijk.

Transseksuelen kunnen gedoopt worden

Volgens de brief gelden voor de doop van “transseksuelen die een hormoonbehandeling en een geslachtsaanpassende operatie hebben ondergaan” dezelfde voorwaarden als voor andere gelovigen. Bovendien ‘mogen zelfs de deuren van de sacramenten om welke reden dan ook niet gesloten zijn’, vooral niet voor het sacrament dat ‘de deur’ is, de doop.

“Maar de kerk is geen douanekantoor, het is het huis van de vader, waar ruimte is voor iedereen met zijn moeilijke leven”, citeert de autoriteit uit de onderwijsbrief van paus Franciscus “Evangelii Gaudium.”

Vergeet de liefde van God niet

“Dus zelfs als er twijfels bestaan ​​over iemands objectieve morele situatie of over zijn subjectieve neigingen tot genade”, mag men nooit de “onvoorwaardelijke liefde van God” vergeten. Zij is in staat een onherroepelijk verbond met de zondaar aan te gaan, dat altijd openstaat voor onvoorziene ontwikkelingen.

Dit geldt ook als het voornemen tot hervorming niet volledig bij de boeteling naar voren komt. De voorzienbaarheid van een nieuwe zonde doet vaak niets af aan de authenticiteit van de intentie.

De seksuele geaardheid van de ouders is voor de doop niet relevant

In de brief staat ook dat de seksuele geaardheid van de ouders geen doorslaggevende factor is bij de doop van hun kinderen. “Opdat het kind gedoopt zou kunnen worden, moet er een redelijke hoop zijn dat hij of zij in het katholieke geloof zal worden opgevoed”, aldus de brief. Het maakt niet uit of de ouders in een homoseksuele relatie leven, het kind is geadopteerd of gedragen door een draagmoeder.

De antwoorden op de vragen van de bisschop herhaalden in wezen wat het dicasterie in het verleden al over deze kwestie heeft bevestigd, zegt de inleiding op de brief, die ook werd ondertekend door het hoofd van de autoriteit, kardinaal Victor Fernandez.Doop

De doop is het eerste en fundamentele sacrament. Door de doop wordt iemand opgenomen in de gemeenschap van de kerk. De doop vestigt de bijzondere, onlosmakelijke gemeenschap van de gedoopte met Christus.

bron: domradio

beeld: doop, © Ruslan Lytvyn ( shutterstock )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *