Theoloog bekritiseert uitspraken van het Vaticaan over het vrouwelijk priesterschap

Tegenspraak in de redenering

Het Vaticaan verklaart zichzelf niet in staat te zijn vrouwen tot priester te wijden. Maar hoe plausibel is deze eigen machtsbeperking, vraagt ​​theoloog Julia Knop zich af. En beantwoordt dit de vraag van de vrouwen?Heeft het Vaticaan werkelijk niet de macht om het leergezag van de Kerk te veranderen en vrouwen tot het priesterschap toe te laten?

De Duitse theoloog Julia Knop ziet een tegenstrijdigheid in het betoog: ‘Iedereen die zelfverzekerd definieert wat hij op grond van zijn ambt mag doen en wat hij niet mag doen, moet zich afvragen of dat werkelijk niet mag – of dat hij dat niet wil”, legt de Erfurt-professor theologie uit in een gastartikel voor het internetportal katholisch.de (dinsdag).

Recente verklaringen van kardinaal Parolin

Knop reageert op recente uitspraken van kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin over de aard van het priesterschap. Daarin beschreef Parolin opnieuw het celibaat en de kuisheid voor priesters, evenals de uitsluiting van vrouwen van het priesterschap, als “niet onderhandelbaar”. benadrukte. “Niemand heeft de macht om de aard van het priesterschap te veranderen en niemand zal het ooit veranderen”, zei de kardinaal-staatssecretaris.
Volgens Knop onthult Parolin dat gendervraagstukken binnen de kerk “niet worden behandeld als feitelijke kwesties, maar als machtskwesties.” “Dit standpunt, gepresenteerd met een sfeer van machteloosheid, van het ontbreken van de bevoegdheid om vrouwen te wijden, verhult zeer effectief de claim om de reikwijdte van het eigen gezag te bepalen.”

Kijk in de kerkgeschiedenis

Een blik op de kerkgeschiedenis laat zien dat pausen en concilies inderdaad veranderingen en standaardisatie van traditie en doctrine hebben doorgevoerd. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) verankerde de priester veel steviger in het gemeenschapsleven en minder als heilig persoon.

“Het feit dat dit denkkader in de periode na het concilie niet adequaat werd weerspiegeld in het kerkelijk recht, in de liturgie of in de door de kerk gewenste priesterlijke spiritualiteit is een deel van het probleem, niet de oplossing, maar is geen bewijs van een onveranderlijk priesterschap. ’, zei de theoloog.
Knop legt uit dat ze hoopt dat de kwestie opnieuw besproken kan worden op de Wereldsynode. ‘Want gendergelijkheid is geen genade die mannen aan vrouwen kunnen schenken. Het is een claim die in de 21e eeuw niet kan worden ondermijnd of in twijfel getrokken. Zelfs niet om religieuze redenen.”

Vereisten voor priesteropleiding

In principe kan iedereen die mannelijk, katholiek en ongehuwd is tot priester gewijd worden. Als hij daartoe door God wordt geroepen. Het is echter niet het individu dat bepaalt of iemand wordt geroepen. Drie aspecten samen bepalen of iemand daadwerkelijk wordt geroepen: neiging, geschiktheid en acceptatie door de kerk.

bron: domradio.de/katholisch.de

beeld: https://Hochschulkommunikation.de

1 Comment

  1. Van wie komt dat leergezag dat vrouwen niet gewijd zouden kunnen worden tot priester en bisschop? Van Jezus kan het niet komen. De kerk is tot stand gekomen na zijn tijd.
    Waarom doet de kerk daar moeilijk over? De paus heeft alle bevoegdheden. De kerk noemt hem toch de plaatsbekleder van Christus op aarde. Welnu. hier twee argumenten om niet te dralen.
    Breek de macht van kardinalen. Red het gezicht van de kerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *