Toespraak Rutte COP28

demissionair premier Rutte hield de volgende toespraak op COP28

Verklaring minister-president bij Klimaatconferentie COP28 te Dubai

Toespraak | 01-12-2023

Engelstalige verklaring van Mark Rutte bij COP28 (Conference of the Parties) in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. De Klimaatconferentie van Dubai 2023 is een conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering.

Plenaire verklaring van premier Mark Rutte van Nederland tijdens COP28

Excellenties, dames en heren,

Bij de voorbereiding van deze Conferentie van de Partijen vroeg ik de jeugdleden van onze delegatie, toekomstige leiders uit Nederland, wat zij verwachtten dat ik mee naar huis zou nemen vanuit Dubai. Hun antwoord was duidelijk. Ze verwachten van ons – de leiders van vandaag – dat we de reeds gedane toezeggingen nakomen en onze inspanningen voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen opvoeren. We kunnen dus op koers liggen om onze doelstelling van 1,5 graad te halen. Ik beschouw dat als onze gemeenschappelijke taak voor de komende twee weken.

Zoals u wellicht weet bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit een laaggelegen deltaland in Europa en zes eilanden in het Caribisch gebied. We weten dus hoe het is om kwetsbaar te zijn voor klimaatverandering. En hoe dringend het is dat we actie ondernemen. Zoals uit de Global Stocktake blijkt, moeten we onze inspanningen op alle pijlers van de Overeenkomst van Parijs opvoeren: op het gebied van mitigatie, aanpassing en klimaatfinanciering.

Wat klimaatfinanciering betreft, is het van cruciaal belang dat alle partijen de aanbevelingen van het Overgangscomité voor Verlies en Schade steunen. Alle waarschuwingslichten knipperen rood na weer een jaar van klimaatextremen. We moeten dus een fonds opzetten en de meest kwetsbare landen helpen. Nederland draagt ​​15 miljoen euro bij aan de opstartkosten van dit fonds.

Wat betreft aanpassing is het absoluut noodzakelijk dat we het hier in Dubai allemaal eens zijn over een specifiek doel. En een belangrijk onderdeel van elke aanpassingsstrategie moet een veel beter beheer van overstromingen, droogte en watervervuiling zijn.

En ook op het gebied van mitigatie moeten we onze inspanningen dringend opschalen. In mijn land lijkt de doelstelling van een reductie van de uitstoot met 55 procent voor 2030 nu voor het eerst binnen bereik te liggen. Ik zal niet ontkennen dat het een moeizaam en kostbaar proces is, maar het goede nieuws is: het kan.

In Nederland willen we onze inspanningen versnellen.

In Nederland willen we onze inspanningen versnellen. We investeren in grootschalige duurzame energie, met bijzondere aandacht voor groene waterstof, zowel in Nederland als daarbuiten.
 

In 2030 willen we 100 miljoen mensen in Afrika toegang bieden tot schone energie. Maar miljoenen mensen moeten miljarden mensen worden. Daarom dring ik er bij jullie allemaal op aan om ook jullie inspanningen op te voeren, ter ondersteuning van het voorgestelde doel om de hernieuwbare energie tegen 2030 te verdrievoudigen.

De jonge mensen van de wereld doen een beroep op ons. Laten we onvermoeibaar werken om hun toekomst veilig te stellen.

Geachte collega’s, de jonge mensen van de wereld doen een beroep op ons. Om onze beloften waar te maken. Om onze ambities te intensiveren. En om samen te werken in het omarmen van onze collectieve verantwoordelijkheid.
 

Laten we onvermoeibaar werken om hun toekomst veilig te stellen.

Bedankt. 

bron: Rijksvoorlichtingsdienst, Martijn Beekman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *