Achttien katholieke bisschoppen roepen op tot bezuinigen op de militaire uitgaven VS

DOOR ALEJA HERTZLER-MCCAIN voor National Catholic reporter |

Achttien Amerikaanse bisschoppen hebben een brief ondertekend waarin ze de Verenigde Staten oproepen om te bezuinigen op de militaire uitgaven en in plaats daarvan te investeren in het beëindigen van de armoede. |

“De groeiende kloof tussen rijk en arm wordt verergerd door een groeiende kloof tussen de uitgaven van ons land aan wapens en voorbereidingen voor oorlog en onze inzet om een ​​einde te maken aan de armoede”, aldus de verklaring.

Pax Christi USA, een katholieke vredesorganisatie, leidde de Bread Not Stones- campagne achter de brief. Sinds oktober 2023 heeft het basislidmaatschap van Pax Christi USA contact opgenomen met minstens 99 verschillende bisschoppen in 65 verschillende bisdommen, wat heeft geleid tot de ondertekenaars van de laatste brief door 18 bisschoppen. 

De naam van de campagne komt uit Mattheüs 7:9 , waar Jezus aan zijn discipelen vraagt: “Wie van jullie zou zijn zoon een steen aanreiken als hij om een ​​brood vraagt?”

In december keurde het Amerikaanse Congres een recordbedrag van 886 miljard dollar aan jaarlijkse militaire uitgaven goed, een stijging van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar. 

In een verklaring aan de NCR schreef bisschop John Stowe van Lexington, Kentucky, die tevens bisschop-president is van Pax Christi USA: “Pax Christi USA beschouwt het Amerikaanse militaire budget, vooral het deel dat bestemd is voor wapenontwikkeling, als een offer van stenen terwijl zo veel sociale programma’s in de VS worden onvoldoende gefinancierd, wat resulteert in slechte voeding en honger in ons land.”

Uit de meest recente gegevens van het Amerikaanse ministerie van Landbouw blijkt dat 12,8% van de Amerikaanse huishoudens in 2022 te maken kreeg met voedselonzekerheid, waarbij 5,1% van de Amerikaanse huishoudens meldde dat iemand maaltijden had overgeslagen vanwege een gebrek aan middelen.

In zijn toespraak van 8 januari tot ambassadeurs bij de Heilige Stoel herhaalde paus Franciscus een oproep om militaire uitgaven te verleggen naar een mondiaal fonds om de honger te beëindigen en de ontwikkeling in lage-inkomenslanden te financieren om geweld en migratie te voorkomen. zijn encycliek Fratelli Tutti uit 2020 , gebaseerd op de leer van paus Paulus VI .

lees het volledige artikel op de site van NCR

lees ook: https://vrede.be/nl/nieuws/wereldwijde-militaire-uitgaven-naar-recordhoogte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *