Dalit-katholieken eisen hun plaats op in het synodaliteitsproces in India

Door Nirmala Carvalho voor Crux Now

Katholieken in India onderzoeken de rol van gemarginaliseerde mensen in de plaatselijke Kerk, en bezinnen zich op de betekenis van synodaliteit.

Op 16 en 17 februari werd in het Indian Social Institute in Bengaluru een tweedaagse nationale conferentie over “Synodale Kerk: Stem van de gemarginaliseerden” georganiseerd. “Het doel van de conferentie was de toepassing van het Dalit Empowerment-beleid. “Toch is het leiderschap van Dalits in de Indiase kerk niet goed vertegenwoordigd.  Er was ook ernstige bezorgdheid dat de stem van de Dalits zou worden gesmoord voordat  deze het Vaticaan bereikt”, zo zei een woordvoerder tegen Crux .

Dalits, voorheen bekend als ‘onaanraakbaren’, vormen de laagste laag van de kasten in het hindoeïstische systeem in India. De deelnemers aan de conferentie uitten wel hun vreugde over de benoeming van aartsbisschop Anthony Poola van Hyderabad tot de eerste Dalit-kardinaal. Hij was daar ook aanwezig.

Anthony Poola tot kardinaal gecreëerd

“De kern van de Synodale Kerk is missie, gemeenschap en participatie. Iedereen moet worden opgenomen in de missie van de katholieke kerk, zodat niemand achterblijft in dit proces, vooral de stem van de gemarginaliseerden, die gehoord moeten worden en moeten deelnemen aan de kerk”, zei Poola in zijn toespraak. “Maar de Dalits in India en de diaspora zijn binnen de Kerk al eeuwenlang vervreemd en gediscrimineerd, en op alle niveaus van het kerkelijk leven hebben zij geen invloed”, aldus de kardinaal. “Het belangrijkste aandachtspunt van de Synodale Kerk wordt niet gerealiseerd in het leven en geloof van de Dalit-christenen. We zijn hier vandaag om te spreken over de uitdagingen die we al die jaren hebben doorstaan ​​en om de zondige aard van het kastenstelsel in de Kerk uit te roeien. Dus zijn wij, de Dalit-christenen, geroepen om de waarden van een inclusieve kerk te bevorderen en aan te kloppen bij de hiërarchie om te werken aan het koninkrijk van God, namelijk door het implementeren van het Dalit Empowerment Policy uit 2016. Er zou een Bureau moeten komen in het ‘Dicasterie van het Vaticaan ter bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling’, om de rechten van de Dalits te waarborgen en uiteindelijk het kastenstelsel af te schaffen”, voegde de kardinaal eraan toe.

In een verklaring zei de Dalit Christian Liberation Movement (DCLM) dat het een “farce van de synodaliteitsreis” van de katholieke kerk in India zou zijn als zij de discriminatie van Dalit-christenen niet aanpakt en er een einde aan maakt.
“Dit synodaliteitsproces in India is voor de hiërarchie en geestelijkheid een nieuwe kans om de historische kastendominantie en discriminatie van Dalit-katholieken te overwinnen. De hiërarchie stelt herhaaldelijk dat ze geleid wordt door de Heilige Geest. Ze belijdt met de mond de Heilige Geest, maar in haar hart koestert zij de kastengeest! Dat is de reden waarom de discriminatie van Dalits in de Kerk onverminderd voortduurt”, aldus prof. dr. M. Mary John, voorzitter van de DCLM.

“De hiërarchie heeft geen geweten tegenover dit volk en hun rechten worden miskend, en hun pleidooi voor gerechtigheid wordt gezien als een belemmering voor een vreedzame Kerk. Voor hen betekent vrede stilte als er sprake is van onrecht,” zei  dr. John, en voegde eraan toe: “Natuurlijk zijn er andere zorgen, zoals de gelijkheid van vrouwen in leiderschap, de gelijke deelname van leken-katholieken, enz., die belangrijk zijn. Maar ik vrees dat de zorg voor de rechtvaardigheid, rechten en gelijkheid van de Dalits welbewust zal worden verwaarloosd, zoals gewoonlijk.”

Bron: Crux Now

beeld: https://ewww.aljazeera.com en vatican media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *