Groot-Brittannië: onafhankelijk misbruikonderzoek nodig

  • Volgens een donderdag gepubliceerd rapport zou de Anglicaanse Kerk van Engeland zeker externe betrokkenheid bij beschuldigingen van seksueel misbruik moeten toestaan. De beschermende maatregelen binnen de kerk zijn “onvoldoende” en moeten met hulp van buiten worden verbeterd. De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, verwelkomde het rapport als “wijs en nauwgezet”.

Brits misbruikrapport: als een epidemie

Het rapport is opgesteld door professor Alexis Jay, gastprofessor aan de Strathclyde Universiteit in Glasgow, waar zij leiding geeft aan het Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland. Het onderzoek concludeert dat er sprake is van “belangenconflicten” bij de behandeling van beschuldigingen van seksueel misbruik binnen de Kerk van Engeland. Jay concludeerde dat de kerk “fundamenteel moet  veranderen  om het vertrouwen van slachtoffers, overlevenden en anderen, inclusief de geestelijkheid, te herwinnen.” Er zijn “belangenconflicten in verschillende aspecten van bescherming die niet openlijk worden erkend of aangepakt in beleid, procedures of praktijk”. Dit ondermijnt het vertrouwen van veel mensen die vertrouwen op preventieve maatregelen van de kerk.  

De wetenschapper stelt de oprichting voor van twee nieuwe, onafhankelijke commissies. Beiden moeten worden gefinancierd door de kerk en dienen als eerste aanspreekpunt voor iedereen die wil klagen over misstanden in de kerk. Eén commissie moet zich richten op de preventie, de andere moet controle en het toezicht uitoefenen. “Voortdurend sleutelen aan de bestaande structuren zal niet voldoende zijn om de preventie in de kerk professioneel te maken en ervoor te zorgen dat de mensen die gebruik maken van de diensten er vertrouwen in hebben,” vervolgde Jay.

Kerk herkent kritiek, slachtoffers melden problemen

In een verklaring prezen kerkleiders aartsbisschop Justin Welby van Canterbury en aartsbisschop Stephen Cottrell van York het werk en beloofden het te accepteren. “Wij erkennen uw kritiek op onze procedures en verwelkomen deze test en uitdaging. In het belang van iedereen die in contact komt met de Kerk, vooral de slachtoffers en overlevenden, verwelkomen wij de gepresenteerde plannen om dit werk zo snel mogelijk vooruit te helpen.”

Vier jaar geleden werden in het eindrapport van een onafhankelijke commissie voor onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen (IICSA) in de Kerk van Engeland flagrante tekortkomingen aangetroffen in het omgang met kinderen die aan de kinderbescherming zijn toevertrouwd. Vorig jaar kondigde de Kerk van Engeland aan dat zij ongeveer £190 miljoen zou verstrekken ter ondersteuning van de claims van slachtoffers van misbruik. Jay’s rapport werd opgesteld nadat de kerk zich had gedistancieerd van haar eigen preventiecomité. Verschillende leden hadden geklaagd dat hun werk werd bemoeilijkt door de kerkelijke hiërarchie. Slachtoffers van misbruik hadden tegen Jay gezegd dat de relatie tussen bisschoppen en overlevenden onder immense druk stond.

(ucanieuws – ww) 

beeld: https://www.vaticannews.va/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *