Het Vaticaan schetst de volgende fasen van de Wereldsynode

Het synodebureau maakt de data bekend van 2 tot 27 oktober voor de volgende zitting van de vergadering over synodaliteit, ook wel genoemd de ‘Synode over de Toekomst van de Kerk’.

Het Vaticaan maakte op 17 februari bekend dat de tweede zitting van de XVI Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode zal plaatsvinden van 2 tot 27 oktober. Dit is de volgende fase van een initiatief dat in oktober 2021 is gestart om na te denken over de toekomst van de katholieke Kerk, in het bijzonder over de manier waarop zij haar boodschap in de hedendaagse samenlevingen communiceert.

Net als in oktober 2023 zullen de 364 synodevaders en -moeders deelnemen aan een tweedaagse retraite op 30 september en 1 oktober voordat de sessie wordt geopend in de enorme Paulus VI-zaal in het Vaticaan. Maar het Vaticaan heeft niet aangegeven of paus Franciscus, het 365e lid van de synode en haar voorzitter, zou deelnemen aan de retraite, die door de deelnemers vorig jaar als essentieel werden bestempeld.

Nieuwe thematische werkgroepen
Ter voorbereiding op deze bijeenkomst kondigde de Heilige Stoel aan dat er thematische werkgroepen zullen worden gevormd onder auspiciën van het secretariaat van de synode. De thema’s zullen naar verwachting begin maart worden bekend gemaakt, aldus een Vaticaanse bron..

Een artikel gepubliceerd door de officiële media van het Vaticaan suggereerde echter mogelijke onderwerpen. Daartoe behoren onder meer ‘het actualiseren van bepaalde canonieke normen’, ‘de opleiding van gewijde bedienaren’, ‘de betrekkingen tussen bisschoppen en religieuze ordes’, ‘theologisch onderzoek’ en het ‘diaconaat’. Dit laatste onderwerp zou de mogelijkheid bieden om de mogelijkheid te onderzoeken om vrouwen tot diaken te wijden.

Het secretariaat van de Synode heeft al enkele weken aan dit voorbereidende kader gewerkt. en Franciscus keurde het hele proces goed tijdens een ontmoeting op 16 februari met de Maltese kardinaal Mario Grech, de algemeen secretaris van de synode. Het is duidelijk dat de paus Grech ongeveer één keer per maand blijft ontmoeten om op de hoogte te worden gehouden van de reguliere voortgang van het proces. 

Het werk tijdens deze tweede sessie zal naar verwachting ook leiden tot een aanzienlijke verandering in aanpak. Terwijl tijdens de vergadering van oktober 2023 alle onderwerpen openstonden voor discussie, wordt nu van de synodevaders en -moeders verwacht dat zij zich tijdens de volgende zitting op meer specifieke gebieden zullen concentreren. Bovendien zouden ze directer aan een definitief tekstvoorstel moeten werken dan in 2023, dat dan aan het einde van de synode zou worden gepubliceerd.

Medio juni een werkdocument
Gehoopt wordt dat een eerste ontwerp van wat waarschijnlijk het  Instrumentum Laboris (“werkdocument”) zal worden medio juni klaar zal zijn en aan de paus zal worden voorgelegd, die vervolgens zal beslissen welke suggesties hij zal onderschrijven of negeren. Dan zal blijken welke elementen uit het eindrapport van de zitting van oktober 2023 zullen worden overgenomen en welke niet. Dit eindrapport heeft het karakter van een voortgangsrapportage en behoeft een zekere ‘trechtering’ omwille van de werkbaarheid.. (red.)
Deze procedure, vergelijkbaar met die van eerdere synodevergaderingen, heeft het voordeel dat zij sluitend is.

Verzwakking door Fiducia Supplicans?
De aankondiging van de volgende fase van de vergadering over synodaliteit komt op een moment dat verschillende kerkleiders, waaronder enkele actieve leden van deze vergadering, de legitimiteit van de synode zelf in twijfel hebben getrokken. Verschillende bronnen bij het Vaticaan, waaronder hooggeplaatste functionarissen van de Romeinse Curie, zijn duidelijk van mening dat dit reflectieproces sinds half december is verzwakt door de publicatie van Fiducia supplicans , het doctrinaire ambtsdocument dat de zegen toestaat van echtparen in onregelmatige situaties, inclusief hertrouwden. gescheiden mensen en koppels van hetzelfde geslacht. “Waarom deze zegeningen toestaan, terwijl er duidelijk tegenstand werd geuit tijdens de eerste bijeenkomst van de synode?” vroeg een van hen. “Waarom niet wachten tot de tweede sessie?” vroeg een ander.

Kardinaal Fridolin Ambongo van Kinshasa (DR-Congo), voorzitter van het Symposium van Bisschoppenconferenties van Afrika en Madagaskar (SECAM), ging zelfs zo ver door te zeggen dat de publicatie van het document de Synode zelf “in diskrediet had gebracht”. Ambongo, die regelmatig de paus ontmoet als lid van de Raad van Kardinalen (C9), heeft de oppositie tegen Fiducia supplicans geleid . Hij legde op 11 januari een verklaring af in naam van SECAM waarin hij elke zegening van homoseksuele paren in Afrika weigerde. “Dit zou verwarring veroorzaken en in directe tegenspraak zijn met het culturele ethos van Afrikaanse gemeenschappen”, schreef hij.

Is de Synode nu in diskrediet gebracht?
De Congolese kardinaal zei tijdens een persconferentie op 25 januari in Nairobi dat de publicatie van  Fiducia supplicans “de synode over synodaliteit in diskrediet heeft gebracht”, aldus verschillende nieuwsmedia. ‘De timing, het moment waarop dit document werd gepubliceerd, was schadelijk voor het synodale proces’, zei hij naar verluidt. Maar in de hoofden van de auteurs van de tekst was het controversiële document in plaats daarvan bedoeld om het debat over het zegenen van homoseksuele paren af ​​te ronden, waardoor deze gevoelige kwestie definitief uit het synodale proces werd verwijderd .

“Zonder dit initiatief zou de hele Synode zich hierop hebben geconcentreerd, net zoals de hele Synode over de Amazone zich concentreerde op de kwestie van getrouwde priesters, ook al waren er nog duizend andere kwesties”, betoogde een hooggeplaatste Vaticaanse bron. Maar dit voornemen om een ​​gevoelig onderwerp definitief van de agenda van de Synode te verwijderen heeft uiteindelijk een nieuw front in de Kerk geopend.

Read more at: https://international.la-croix.com/news/religion/vatican-lays-out-the-next-stages-of-an-already-fragile-synod/19198

bron: La Croix International

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *