Opnieuw brief uit Rome aan Duitse bisschoppen

Bisschop Bätzing, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie

Bisschop Bätzing bekritiseert het Vaticaan in de openingsverklaring van de DBK: “De verantwoordelijkheid voor vertragingen ligt duidelijk bij Rome”

De voorjaarsvergadering van de Duitse bisschoppenconferentie in Augsburg begon met een verklaring van de voorzitter, bisschop Georg Bätzing. Ook besprak hij de meest recente brief aan de bisschoppen uit Rome.

De voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, bisschop Georg Bätzing, heeft het Vaticaan ervan beschuldigd de discussies over het hervormingsproces van de kerk in Duitsland te vertragen.
De katholieke bisschoppen moeten vaak wel zes maanden wachten op gesprekken met Rome, zei Bätzing maandag in Augsburg in zijn openingsverklaring voor de algemene voorjaarsvergadering van de Duitse Bisschoppenconferentie: “De verantwoordelijkheid voor vertragingen ligt duidelijk bij Rome.” Veel van de controversiële punten zouden zeker beter kunnen worden verduidelijkt in directe gesprekken dan in brieven en verklaringen.

Bätzing benadrukt “respect” voor het Vaticaan

De katholieke bisschoppen in Duitsland willen ondanks de laatste waarschuwingsbrief uit Rome vasthouden aan hun hervormingskoers. Maar dit moet gebeuren in dialoog met Rome, legde bisschop Bätzing uit. Hij noemde de coördinatie van fundamentele kerkhervormingen met het Vaticaan ‘een vanzelfsprekendheid’.
Daarom schrapte hij “uit respect voor de verantwoordelijken in Rome” het onderwerp van de agenda waar over de oprichting van een comité ter voorbereiding van een Synodale Raad voor Duitsland zou worden besloten. “We willen en kunnen het Romeinse bezwaar niet negeren. We moeten nu praten”, zei Bätzing.

Bätzing kondigde aan dat er ook in Augsburg een debat over het onderwerp zou plaatsvinden. De Duitse bisschoppen verwachtten ‘reikhalzend’ concrete gesprekken met de Romeinse autoriteiten. Soms duurt het een half jaar voordat afspraken vanuit Rome bevestigd worden. Er worden momenteel nog drie vergaderdata “geadviseerd”.

Afgelopen weekend werd een brief van het Vaticaan bekend. Daarin riepen de kardinalen Pietro Parolin, Victor Fernandez en Robert Prevost de Duitse bisschoppen op om een ​​geplande stemming over de oprichting van een gemengd besluitvormingsorgaan voor de katholieke kerk in Duitsland op te schorten, omdat dit in strijd zou zijn met het algemene canonieke recht.
Bätzing benadrukte dat hij de inhoud van de in de brief geuite zorgen van het Vaticaan wilde en kon weerleggen. In tegenstelling tot wat in de brief werd uitgedrukt, zou een gezamenlijk lichaam van bisschoppen en leken het gezag van de bisschoppen niet verzwakken, maar eerder versterken.

De theologe Julia Knop roept de Duitse bisschoppen op tot hervormingsmoed. Ze moeten het stopsignaal volgens haar, niet zomaar aanvaarden

De theoloog Thomas Söding ziet geen reden tot paniek. De nieuwe brief uit Rome is naar zijn mening geen verbod, maar een poging tot afremmen. Söding kent zowel het proces van de Synodale Weg van binnenuit als de Wereldsynode in Rome, waaraan hij als deskundig adviseur is verbonden.

De in Duitsland bekende religieuze zuster Kluitmann, lid van de Synodale Commissie en afgevaardigde van de Synodale Weg, roept de paus op om de dialoog aan te gaan. “Ik vraag u om uw verantwoordelijkheid voor onze Duitse kerk waar te maken, overleg te zoeken met de leiding van de Synodale Weg. Anders draagt ​​u de verantwoordelijkheid als er weer een uittocht uit onze kerk plaatsvindt.”

Meer toelichting vindt u via deze link (in het Duits)

bron: domradio /DBK

beeld: https://bischof.bistumlimburg.de/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *