Wereldbijeenkomst van parochiepriesters

Paus Franciscus ontmoet priesters tijdens een congres februari 2024 |

Driehonderd pastoor, aangewezen door de bisschoppenconferenties en de oosterse katholieke kerken, worden uitgenodigd voor een wereldwijde bijeenkomst van luisteren, gebed en onderscheiding, op initiatief van het secretariaat-generaal van de synode. |

Van eind april tm. begin met zal een internationale bijeenkomst gehouden worden door vertegenwoordigers van parochiepriesters met de titel ‘Parochies voor de Synode. Een internationale bijeenkomst’. Deze ontmoeting zal tot doel hebben om te luisteren naar de ervaringen van parochiepriesters in hun respectieve lokale kerken, en anderzijds zal de bijeenkomst hen de kans geven de dynamiek van het synodale werk op wereldniveau te ervaren.

Het initiatief is genomen op grond van het verlangen in het syntheserapport van de synodezitting van oktober 2023: “ Er moeten wegen ontwikkeld worden om een actievere betrokkenheid van diakens, priesters en bisschoppen in het synodale proces gedurende het komende jaar tot stand te brengen. Een synodale Kerk kan niet zonder hun stem, hun ervaringen en hun bijdrage.’

De komende bijeenkomst zal de actieve betrokkenheid van de deelnemers vereisen en rondetafelgesprekken omvatten voor het delen van de beste praktijken, workshops rond pastorale voorstellen, dialoog met deskundigen en liturgische vieringen.

De bijeenkomst vindt plaats van zondag 28 april tot en met donderdag 2 mei 2024 in de Fraterna Domus in Sacrofano, vlakbij Rome. Op donderdag 2 mei ontvangt de Heilige Vader de deelnemers in audiëntie.

Het aantal deelnemers werd bepaald aan de hand van criteria vergelijkbaar met die voor de verkiezing van de leden van de Synodale Vergadering. De deelnemers zullen komen uit de Kerk van de Latijnse Ritus en uit de bisdommen van de Oosters-Katholieke Kerken. Bij de selectie van deelnemers werd aan de Bisschoppenconferenties en de Oosterse Katholieke Kerken gevraagd om zoveel mogelijk rekening te houden met de volgende criteria:
– geef de voorkeur aan pastoors die aanzienlijke ervaring hebben in het perspectief van een synodale Kerk;
– geen voorkeur geven aan een verscheidenheid aan pastorale contexten (landelijke, stedelijke, specifieke sociaal-culturele contexten, enz.).

De resultaten van de bijeenkomst zullen bijdragen aan het opstellen van het Instrumentum laboris , het werkdocument voor de tweede zitting van de Synodale Vergadering in oktober 2024.

bron: synod.va

beeld: Vatican Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *