‘Lokaal initiatieven nemen!’

In een artikel over het synodaal proces in het Utrechtse parochieblad ‘Martinus’ reflecteren Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, Monique de Witte, van het NKV en Monique van Dijk, hoogleraar religieuze educatie en theoloog Erik Borgman over de lopende consultatiefase van het synodaal proces.

“Onderzoek alles en behoud het goede”: dit Bijbelvers (1 Tessalonicenzen 5) gaat volgens Borgman ook op voor het Synodaal Proces, ook op lokaal niveau. Borgman: “Je moet dit ook als parochie aangrijpen voor je opbouw. Dat staat ook los van het Synodaal Proces. Laten we ook lokaal initiatieven nemen. Niet afwachten. Er wordt vaak gekeken naar wat de bisschoppen willen, maar we kunnen ook zelf lopen. Ook nu de Augustinuskerk [red.: in Utrecht-centrum] weer open is en we weer een echte stadskerk hebben, komen daar weer nieuwe initiatieven.”

Lees hier het artikel op pag. 4-6.

Nu alle gespreksverslagen zijn ingeleverd hopen we als ‘Luisterend op weg’ dat synodale gesprekken en werkwijzen doorgaat in de lokale kerken! Hierin willen we de lokale kerken graag ondersteunen en faciliteren. Laat ons weten wat we voor jullie kunnen betekenen!

bron: luisterendopweg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *