“Maakt geloof een verschil?”

Maakt geloof een verschil? Ja, christenen die een verband kunnen leggen tussen theologie, spiritualiteit, rechtvaardigheid en duurzaamheid gedragen zich duurzamer. Dit is het resultaat van een wetenschappelijk onderzoek onder religieuze en zeer religieuze mensen. Het onderzoek werd besproken met meer dan 300 deelnemers tijdens de conferentie ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de bewustmakingscampagne “Stop-de-Armoede” in het Zwitserse Biel.

Matthieu Dobler Paganoni, de hoofdverantwoordelijke voor de Stop-de-Admoede-conferentie, was verrast door de resultaten van het onderzoek: “Ik had niet meteen zo’n hoog niveau van overeenstemming verwacht dat het geloof inzet voor rechtvaardigheid en duurzaamheid motiveert en dat de kerk erbij betrokken zou moeten worden in deze. In het bewustmakingswerk van ” Stop de Armoede” in de kerken ervaren we ook dat de problematiek in de praktijk soms nogal lastig ligt.”

Aandacht werd ook gevraagd voor de kloof tussen kennis en actie. Deze kloof ontstaat wanneer de kennis, waarden of attitudes van een persoon niet overeenkomen met zijn of haar daden. Uit het onderzoek blijkt dat velen groot belang hechten aan sociale rechtvaardigheid. Het geloof moedigt hen aan om te werken voor sociale rechtvaardigheid. Niettemin geeft een meerderheid toe dat zij zich in het dagelijks leven niet altijd dienovereenkomstig gedragen. Deze tweedeling is ook zichtbaar als het gaat om het onderwerp duurzaamheid. De consumptiegewoonten spelen hierbij een rol. Het kost energie en wilskracht om er iets aan te doen. Aan goede wil geen gebrek, zo bleek uit het onderzoek.

Middelgrote zorgen over klimaatverandering

Het christelijk geloof is een motiverende factor voor toewijding aan sociale rechtvaardigheid. De twee vragen: “moedigt het christelijk geloof u aan om te werken voor sociale rechtvaardigheid?” en “Moet de kerk zich inzetten voor duurzaamheid?” resulteerde in 90 procent of meer ijstemming. Klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en de vraag van de toekomst houden ook de kerken bezig. Wat de 17 VN-duurzaamheidsdoelen ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) betreft, is ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek hiervan op de hoogte. Een derde heeft er niet alleen van gehoord, maar zou het ook aan anderen kunnen uitleggen. Volgens Tobias Faix, hoofd van de onderzoeksgroep en hoogleraar praktische theologie, is dit een zeer hoge waarde. “Het ligt ver boven de gemiddelde waarde van de Zwitserse bevolking.”

Maken christenen zich zorgen over de klimaatverandering? Ja, de zorgen zijn gematigd. Tobias Faix zegt: “Ofwel neemt het geloof de zorgen weg, ofwel is er weinig belangstelling voor het probleem, waardoor mensen zich er minder zorgen over maken. Wat verrassend is, is dat er geen significant verband met leeftijd bestaat. Jonge christenen maken zich niet langer zorgen over de klimaatverandering.” Wat opvalt is dat individueel gedrag zoals recycling, energiebesparing of consumptie belangrijker zijn dan maatschappelijk engagement.

Hoe nu verder na twintig jaar?

De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd op de Stop-de-Armoede conferentie en hun betekenis voor de kerk werd besproken. Maar dat is nog maar het begin: de discussie gaat door en de bevindingen worden opgenomen in het verdere bewustmakingswerk van Stop-de-Armoede. Stop-de-Armoede biedt verschillende middelen en impulsen voor kerkelijke gemeenschappen zoals de cursus “Just People” , “Eco Church” of “Zondag voor onze Buren” . De gegevens zullen ook worden gebruikt om politieke stellingnames vast te stellen, bijvoorbeeld voor ontwikkelingssamenwerking.

Toelichting over het onderzoek “Maakt geloof een verschil?”

In opdracht van Interaction/Stop-de-Armoede heeft de CVJM Universiteit Kassel (D) het onderzoek naar rechtvaardigheid en duurzaamheid uitgevoerd (Ge-Na studie). In Zwitserland en Duitsland namen ruim 2.500 mensen deel (1.574 uit Duitsland, 782 uit Duitstalig Zwitserland, 205 uit Franstalig Zwitserland). Het aandeel mannen en vrouwen is gelijk, de gemiddelde leeftijd is 49 jaar. Het onderzoeksteam investeerde ruim drie jaar in het onderzoek en presenteerde de resultaten op 225 pagina’s. Het laat zien welke houding christenen hebben tegenover sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid en hoe zij zich in dit opzicht gedragen. Het betreft een gelegenheidssteekproef van religieus gemotiveerde mensen (doelgroeponderzoek). Sociologisch gezien gaat het om religieuze en zeer religieuze mensen (circa 20% van de bevolking), voor wie het geloof een rol speelt in het dagelijks leven. De onderzoekers werkten samen met het Sinus Instituut om de steekproef sociologisch in te delen in sociale milieus.

Verdere informatie en documenten om op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen rondom het onderzoek zijn beschikbaar op de onderzoekswebsite ge-na-studie.net .

bron. kath.ch

beeld: n.freepick.com

    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *