Pauselijke verklaring over de menselijke waardigheid (update met Nl vertaling)

In een breed overzicht komt de katholieke leer aan de orde wat betreft gevaren die de menselijke waardigheid ontkennen of bedreigen. Het Vaticaan werkt al vijf jaar aan deze verklaring.. De tekst die nu is gepubliceerd onderstreept bekende morele leringen en geboden van de kerk. Maar ook nieuwe, gevoelige onderwerpen komen aan bod.

Ga naar het document, “DIGNITAS INFINITA” ON HUMAN DIGNITY 

De katholieke kerk is tegen draagmoederschap en medische geslachtsaanpassende operaties. Ook houdt zij vast aan haar strikte nee tegen abortus en euthanasie. In een verklaring die maandag in het Vaticaan werd gepubliceerd, rechtvaardigde ze haar standpunt met de plicht om de door God gegeven menselijke waardigheid te verdedigen.

Document telt 4 hoofdstukken en 66 paragrafen

Het document werd ondertekend door de prefect van het Dicasterie van het Geloof in het Vaticaan, kardinaal Victor Fernandez, en op 25 maart goedgekeurd door paus Franciscus. Voor het eerst bevat het een alomvattende presentatie van alle schendingen van de menselijke waardigheid vanuit het perspectief van de katholieke kerk.

Daartoe behoren ook de uitbuiting van arbeiders, mensenhandel, vernietiging van het milieu, seksueel misbruik binnen en buiten de kerk, geweld tegen vrouwen, oorlog en de doodstraf. Ter rechtvaardiging verwijst de verklaring naar de bijbelse leer dat mensen naar het beeld van God zijn gemaakt, naar algemeen bindende ethische principes en naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948.

Vaticaans document “Dignitas infinita” over de “oneindige waardigheid” van de mens

De katholieke kerk heeft in de twintigste eeuw een duidelijk standpunt ingenomen over anticonceptie, abortus en euthanasie. Nu zijn er onderwerpen als draagmoederschap en geslachtsverandering. Het uitgangspunt is de menselijke waardigheid.

Inhoudsopgave

Presentatie
Invoering
Een fundamentele verduidelijking

1. Een voortschrijdend bewustzijn van het centrale belang van de menselijke waardigheid

Bijbelse perspectieven
Ontwikkelingen in het
hedendaagse christelijke denken

2. De Kerk verkondigt, promoot en stelt zichzelf garant voor de menselijke waardigheid

Een onuitwisbaar beeld van God
Christus verheft de menselijke waardigheid
Een roeping tot de volheid van de menselijke waardigheid
Een toewijding aan de eigen vrijheid 

3. Menselijke waardigheid, de basis van mensenrechten en plichten

Onvoorwaardelijk respect voor de menselijke waardigheid
Objectief referentiepunt voor de menselijke vrijheid
De relatiestructuur van de menselijke persoon
Bevrijding van de mens van alle morele en sociale beperkingen

4. Enkele ernstige schendingen van de menselijke waardigheid

Het drama van de armoede
De oorlog
Het lijden van migranten
Mensenhandel
Seksueel misbruik
Geweld tegen vrouwen
Abortus
Draagmoederschap
Euthanasie en hulp bij zelfdoding
Het comité van mensen met een handicap
Geslachtstheorie
Geslachtsverandering
Geweld in de digitale wereld

Einde

Beluister een bijdrage van Nieuws en Co (Radio 1) door Andrea Vreede

Transgenders welkom in de kerk 

Volgens kardinaal Fernandez, het hoofd van het dicasterie van het geloof, zijn transgenders ook welkom in de katholieke kerk. Dit geldt ook voor andere mensen die beslissingen nemen die niet in overeenstemming zijn met de katholieke leer, zei de prefect op een persconferentie om maandag in het Vaticaan een nieuw magistraal document over de menselijke waardigheid te presenteren.

Zelfs als de kerk geslachtsverandering afwijst, geldt de afwijzing niet voor de getroffen mensen zelf en de pastorale zorg voor hen. Dit deelde hij mee bij de presentatie van Dignitas Infinita

Lees ook het bericht in Trouw (09-04-20024)

Commentaar van de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *