Womens Ordination Congres (WOC) reageert op paus Franciscus’ “Nee” tegen vrouwelijke diakens

Tijdens een uitgebreid CBS-televisie-interview met journalist Norah O’Donnell, uitgezonden op 20 mei, verwierp paus Franciscus de mogelijkheid dat vrouwen zouden dienen als gewijde diakenen of als leden van de geestelijkheid. Toen O’Donnell hem vroeg of een jong katholiek meisje ooit de kans zou krijgen om diaken te worden en als geestelijk lid van de kerk deel te nemen, antwoordde Franciscus: “Nee.” 

Hij vervolgde met te zeggen: ‘Als het diakens met een heilige wijding zijn, nee. Maar vrouwen hebben, zou ik zeggen, altijd de functie van diakonessen gehad zonder diaken te zijn, toch? Vrouwen zijn van grote dienst als vrouw, niet als ambtsdrager binnen de Heilige Wijdingen.”

De Women’s Ordination Conference (WOC) spreekt haar grote teleurstelling uit over het onvermogen van paus Franciscus om de diepgang van de roepingen van vrouwen te erkennen, en de urgentie van het bevestigen van hun volledige gelijkheid in de kerk. In het verleden heeft Franciscus zijn ‘gesloten deur’-standpunt gereserveerd voor de wijding van vrouwen tot het priesterschap, waarbij hij de kwestie van vrouwelijke diakens overliet aan de studiecommissies. 

Eeuwenlang hebben vrouwen gediend in de traditie van diaken Phoebe (Rm 16:1). Vrouwen van elke generatie hebben hun roeping van God ervaren en uitgedrukt om de kerk in een gewijde bediening te dienen.  

De kerk bevindt zich momenteel midden in een mondiaal overlegproces en de roep om een ​​gelijkwaardige inclusie van vrouwen in alle aspecten van het kerkelijk leven is op elk continent gehoord. De opmerking van Franciscus, die slechts enkele maanden vóór de opening van de tweede synodevergadering in Rome in oktober van dit jaar komt, is niet alleen in tegenspraak met de behoeften van de kerk van vandaag, maar is ook een verraad aan het synodale project van ‘samen op reis gaan’. 

In die geest nodigt WOC paus Franciscus uit om vrouwen te ontmoeten die tot het gewijde ambt zijn geroepen, om hun oprechte roeping om de kerk te dienen beter te begrijpen. We vragen synodeafgevaardigden ook om op dit moment vrijmoedig te spreken. 

De Zwitserse theologe en afgevaardigde naar de Werelsynode Helena Jeppesen heeft ook grote moeite met de pauselijke uitspraken. (op kath.ch)
‘Ik zou het niet als verraad aan de synode willen bestempelen, … Maar wat er gezegd is, is uiteraard onbegrijpelijk en verzwakt het participatieve synodale proces. Dit verliest alleen maar geloofwaardigheid in de ogen van het publiek. Daarom hoop ik dat veel bisschoppen en gelovigen actie zullen ondernemen en naar het synodebureau en de paus zullen schrijven”,.

CONTACT: Kate McElwee, uitvoerend directeur van de Women’s Ordination Conference

kmcelwee@womensordinatie.org

De Women’s Ordination Conference (WOC), opgericht in 1975, is de oudste en grootste organisatie die zich inzet voor de wijding van vrouwen tot diaken, priester en bisschop tot een inclusieve en verantwoordelijke katholieke kerk. 

bron: woc.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *