Kardinaal Kaspar: meer leken in leidinggevende posities in de kerk

‘Gepolariseerde kerk schept meer afstand dan nabijheid’ }

Een grotere invloed van leken in de katholieke kerk is een centrale eis in het huidige hervormingsdebat. Kardinaal Kasper vindt dit gerechtvaardigd. Hij klaagt ook over de ‘kerkelijke sfeer van onheil en somberheid’.

Walter Kasper, kardinaal sinds 2001, heeft een pleidooi gehouden om meer leiderschapstaken in de kerk over te dragen aan niet-gewijden (“leken”).
Een van de meest urgente taken van bisschoppen en priesters is “het Evangelie te verkondigen in overeenstemming met de behoeften van de tijd”, zei hij in een gesprek met de Weense theoloog Jan-Heiner Tück op het online portaal “communio.de” (donderdag ) op het feest van Hemelvaart.

 “Net als in apostolische tijden”

“Vandaag de dag moeten we, net als in apostolische tijden, veel andere leiderschapstaken toevertrouwen aan diakens of aan bekwame leken, vrouwen en mannen”, voegde Kasper eraan toe. Hij verwees naar het bijbelboek Handelingen, dat ook handelt over de verkiezing van diakens in de vroegchristelijke gemeenschap.
“Een verdeelde en gepolariseerde kerk stoot meer af dan zij uitnodigt”, vervolgde de voormalige voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen: “Alleen het unanieme getuigenis en de praktijk van liefde, de toewijding aan de armen en degenen die in de marge leven, maar ook tegen flagrant onrecht, tegen oorlog en geweld, kunnen nieuwe geloofwaardigheid geven aan onze boodschap van Gods liefde en barmhartigheid.”

Kasper verwees naar een appel dat uitging van de jezuïet Alfred Delp, die door de nazi’s werd geëxecuteerd. Voor zijn dood schreef hij als een opdracht voor de kerk: “Terugkeren naar diakonia is de uitweg uit de crisis.”

Tegen “het einde van de wereld en de ellende”

In het gesprek klaagde Kasper ook over een ‘kerkelijke stemming van onheil en somberheid’. De huidige kerkcrisis is uiterst complex en kent uiteenlopende oorzaken: ‘Het misbruikschandaal is één, maar niet de enige reden. Het is ook niet voldoende om met de vinger te wijzen naar de ‘boze wereld’ en de secularisatie van onze westerse samenlevingen. “
Christenen moeten zichzelf een zelfkritische spiegel voorhouden en zich afvragen “of de crisis niet vooral een gevolg is dat we Christus vergeten.”

De 91-jarige Kasper was van 1989 tot 1999 bisschop van Rottenburg-Stuttgart. Vervolgens werd hij benoemd tot lid van de Romeinse Curie, waar hij tot 2010 voorzitter was van de Pauselijke Oecumenische Raad. Hij doceerde lange tijd theologie in Münster en Tübingen en schreef verschillende theologische standaardwerken.

bron: domradio

beeld: Vatican Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *