19 juni 2010

Pater Nico Tromp (80) overledene


Pater prof.dr. Nico Tromp is op 18 juni op 80-jarige leeftijd overleden te Echt.
Tromp was onder meer emeritus hoogleraar Oude Testament te Utrecht. "Zijn grot
 verdienste was dat hij zelfs na zijn emeritaat zich met hart en ziel bleef inzetten voor de verkondiging en het bevorderen van het bidden der Psalmen," zo meldt zijn overlijdensannonce. De uitvaart zal zijn op woensdag 23 juni om 10.30 uur in de kerk van abdij Lilbosch in Pey-Echt. Daarna wordt hij begraven op het kloosterkerkhof te Tilburg.


Nico Tromp werd op 8 januari 1930 geboren. Na zijn toetreding tot de Missionarissen van het Heilig Hart vond zijn professie plaats op 21 september 1951 en werd hij op 2 september 1956 tot priester gewijd. Hij studeerde in Rome en promoveerde daar aan het Bijbelinstituut. Verdere Bijbelstudies voltooide hij in Heidelberg en Lyon. In de periode 1966-1987 was hij docent Oude Testament aan de Theologische Faculteit in Tilburg. Van 1978 tot 1991 was hij hoogleraar Oude Testament en Hebreeuws aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Regelmatig verschenen teksten van hem in De Roerom, hij was een van de medewerkers. Verder werkte hij mee aan de vertaling van de Willibrordbijbel (Oude Testament en Psalmen).

We herdenken hem in dankbaarheid en plaatsen hier ook zijn laatste bijdrage aan de juist verschenen Roerom.

 

De nieuwe orde

 

De dichters kunnen in de kerken beter zwijgen
Hun malle kunsten zijn te grillig en te vrij
Hun vaagheid kan de ware leer bedreigen

En God verschijnt te zelden in hun woorden brij

 

De schilders kunnen beter ander werk gaan zoeken
De vruchten van hun verf en kwasten lijken niet

Want God en heiligen zijn onherkenbaar op hun doeken
Wie echt gelooft begrijpt niet wat hij ziet

 

En componisten moeten nu de kerkzang respecteren
Die nieuwe liederen die horen in de kerk niet thuis
Laten de mensen maar vertrouwde melodieën leren
Die oude schatten passen beter dan dat vreemd gedruis

 

Zo worden waar en schoon vandaag gescheiden

De waarheid wordt van glans en gloed beroofd

De leer verliest de diepgang van het hartelijk belijden
Voor eigen taal en tijd wordt het orgaan verdoofd

 

Nico Tromp msc, 2010

 


De Roerom, Postbus 90105, 5000 LA Tilburg | Tel. 013-545 58 00 | banken: ING  ---->  NL89 INGB 0003 4065 13

ABN ---->  NL28 ABNA 0264 8199 50 | red.webderoerom@gmail.com | siteproductie: SiteCan Hilversum