Dreigend ontslag pastoraal werker van de baan

In het dagblad Trouw is vandaag te lezen dat Willem kardinaal Eijk op zijn besluit is teruggekomen, om de pastorale opdracht aan pastoraal werker Tejo van der Meulen van de parochie St.Jan in Venen en de Vechtstreek in te trekken. (zie ook ons eerde bericht)

Trouw meldt dat Van der Meulen wel een excuusbrief zal moeten schrijven, hij heeft zich daartoe bereid verklaard.

Het parochiebestuur was in beroep gegaan bij aartsbisschop Eijk. Zo werkt dat in de katholieke kerk, degene die een maatregel uitvaardigt (de bisschop), is ook degene bij wie men in eerste instantie, in beroep moet gaan.

Het parochiebestuur had twee redenen aangevoerd die de aartsbisschop tot andere gedachten hebben gebracht:
de gezondheidstoestand van de pastoor. De pastoraal werkger beging zijn overtreding omdat de pastoor vanwege slechte gezondheid op Allerzielen niet voluit kon functioneren en dus nam de pastoraal werker het voorlezen van het evangelie en het houden van de preek over en hij sprak enkele gedeeltes uit van het eucharistisch gebed. Een medische verklaring ondersteunde de argumentatie van het bestuur.

Een tweede argument was dat de aartsbisschop werd verweten met twee maten te hebben gemeten. De pastoraal werker werd met onslag bedreigd, de pastoor kreeg slechts een berisping, terwijl hij toch de eindverantwoordelijke is in de parochie. Hij richtte de pijlen van zijn toorn dus op de verkeerde persoon, zo argumenteerde het bestuur.

 

Het parochiebestuur heeft de volgende verklaring uitgegeven:

Vandaag heeft ons het heugelijk bericht bereikt dat Kardinaal Willem Eijk zijn decreet met betrekking tot Tejo van der Meulen herziet, met als gevolg dat Tejo niet ontslagen behoeft te worden! Wij zijn uiteraard heel blij en dankbaar met dit nieuwe besluit!

Wij danken allen die Tejo en de andere pastores in deze moeilijke tijd hebben ondersteund en/of anderzijds hieraan een bijdrage hebben geleverd. In het bijzonder wil het bestuur Prof. Mgr. Huysmans danken die Tejo en het bestuur met raad en daad heeft bijgestaan. 

 

Met vriendelijke groet

 

Namens het bestuur

Theo Goedendorp (vice)voorzitter

parochie St.Jan de Doper, Venen en Vechtstreek

Lees Verder >>

Niet gecategoriseerd