Neem voorbeeld aan de bisschoppen van Japan!

een andere benadering van misbruik

Het Japanse epsicopaat neemt een unieke positie in omdat het, in reactie op de misbruiksituatie in andere landen, al meer dan tien jaar geleden, met vooruitziende blik het probleem in eigen land heeft onderzocht en richtlijnen heeft vastgesteld om er mee om te gaan.

De Japanse bisschoppen bieden hun verontschuldigingen aan dat ze niet eerder hebben gereageerd en beloofden een meer waakzame houding in de toekomst.

 

Het onderzoek toonde aan dat het probleem niet in de eerste plaats is het seksueel misbruik van kinderen en adolescenten door geestelijken en andere kerkelijke werkers. Misbruik is gruwelijk, ongeacht wie het bedrijft, en het moet worden aangepakt door de samenleving als geheel.

 

Er kwam uit dit onderzoek kwam nog  een ander probleem naar voren, dat tot dan toe onderbelicht is gebleven, maar dat even kwalijke invloed heeft en dat is het misbruik door clerici van vrouwen.
In reactie daarop hebben de Japanse bisschoppen een bureau opgericht om de rechten van vrouwen kinderen te behartigen, inbegrepen misbruik en ongewenste intimiteiten door clerici.

 

Hoewel het al meer dan tien jaar geleden is dat de Japanse bisschoppen dit intiatief hebben genomen, hebben andere Aziatische bisschoppen dit voorbeeld niet overgenomen. Maar het is vijf voor twaalf wat dit probleem betreft.

De clericale mentaliteit en structuur waar paus Franciscus zich tegen verzet is sterk onder clerus en leken in India, Korea en de Filippijnen.  Wat aan schandalen naar boven komt is waarschijnlijk het topje van de ijsberg, dat alleen maar bestreden kan worden door onmiddellijke, daadkrachtige maatregelen.

Het gaat er daarbij niet allereerst om meen schandaal te vermijden, -dat alleen zou al een schandaal zijn – maar allereerst omdat het een zaak van rechtvaardigheid is in zichzelf.

Gezien de ontwikkelingen tot nu toe is het niet te verwachten dat het Japanse voorbeeld snel gevolgd zal gaan worden door andere bisschoppen, ook al hebben zij aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is.

Daarom moet de paus meer doen dan persoonlijke gesprekken met de Chileense bisschoppen, hij moet gaan optreden als herder van de gehele kerk. 

 

Father William Grimm, MM, is verantwoordelijk redacteur van Ucanews.com en werkt en woont in Tokyo.

bron: ucanews

voor het volledige artikel (in het engels) klik hier

Niet gecategoriseerd