200e Groene Kerk

Met de Groene Kerken-actie willen Kerk in Actie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en motiveren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen (gaan) met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

Enkele voorbeelden van acties die de kerken opzetten zijn het plaatsen van zonnepanelen en het overstappen naar ledverlichting. Een bijzonder voorbeeld is de protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort die naast zonnepanelen ook een eigen groentetuin bijhoudt.

Duurzaamheid

Wilco van Bokhorst, lid van de diaconie van de Utrechtse Nieuwe Kerk, wil graag dat duurzaamheid onderdeel wordt van het leven van de kerkbezoekers.

,,Hoe we hier met onze spullen en met de aarde omgaan, heeft invloed op andere plekken op de aarde. We willen onszelf de vraag stellen: hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen en daar iets mee doen?”

Geven is daarin enorm belangrijk, maar soms iets laten is misschien zelfs beter, betoogt hij. ,,Denk aan voedselverspilling, ons enorm toegenomen energieverbruik, de vele vliegvakanties. Welke eerlijke vragen durven we ons hier zelf over te stellen? Durven we dan ook te kiezen voor wat beter is voor de aarde en elkaar? God heeft ons een opdracht meegegeven om de schepping te helen en lief te hebben. Laten we dat dan ook naar buiten uitdragen en als kerk voorloper zijn als het gaat om duurzaamheid.”

In Friesland hebben onder meer de Protestantse Gemeente Heerenveen, de Hervormde Gemeente Reduzum- Idaerd c.a., de Protestantse Gemeente Burgum en de Protestantse Gemeente te Midsland (Terschelling) het keurmerk.

Een overzicht is te vinden op www.groenekerken.nl.

bron: hetgoedeleven.com

Niet gecategoriseerd