Roerom, let op uw saeck!

Joost Koopmans (links) bij sleuteloverdracht Augustijnerkerk in Eindhoven

Joost Koopmans, gewaardeerd oud-medewerker aan De Roerom maakte enkele kritische bemerkingen bij het interview met Paul van Geest in het novembernummer van De Roerom. Wij leggen deze reactie graag aan u voor, opdat u uw eigen mening kunt vormen.

Eucharistie al 2000 jaar ruggengraat van de kerk
Ik heb me geërgerd aan de uitspraak van Paul van Geest dat de eucharistie al 2000 jaar de ruggengraat is van de kerk en dat daar priesters voor nodig zijn. Als een leek voorgaat in een woord- en communieviering hou je Joost Koopmans, gewaardeerd oud-medewerker aan De Roerom maakte enkele kritische bemerkingen bij het interview met Paul van Geest in het novembernummer van De Roerom.theologisch iets geks in stand: een soort pseudo-eucharistietje. Zo wordt het echte probleem niet aangepakt: namelijk de vraag waarom er een priestertekort is, aldus van Geest.

Ontwikkelingen in de geschiedenis
Van voorgedragen door de gemeenschap….
Als theoloog weet hij net zo goed als ik dat zowel de beleving als de uitvoering van eucharistie en ambt onderhevig zijn geweest aan de kerkgeschiedenis. Aanvankelijk bezochten de eerste christenen zoals andere joden de tempel en daarna kwamen ze bij  elkaar  in particuliere huizen om het brood te breken tijdens een liefdemaal (agapè). Degene die aan het hoofd van het huis stond, brak het brood. Toen in de 2e eeuw de christelijke gemeenschappen zich uitbreidden, werden er kerken gebouwd en was het de gemeente die iemand, na hem beproefd te hebben op zijn apostolische geloof,  riep om leiding te geven. Deze door de gemeente gekozen, voorgedragen en daarna, door handoplegging van de bisschoppen uit naburige kerken gewijde leidehttps://www.deroerom.nl/files/2008/11/geborgen%20en%20gedragen.pdfr, werd ook voorganger in de eucharistie. Zijn taak was bescheiden: hij behoefde slechts zichtbaar te maken wat de gemeente viert. Hij celebreerde in concelebratie met de aanwezige gelovigen.

…. Naar nadruk op klerikaal ambt
In het tweede millennium komt de nadruk te liggen op het ambt zelf. Het priesterschap als een persoonlijke levensstaat, een stand, los van de inspraak van de gemeente. Vanaf de 16e eeuw wordt het priesterschap volkomen klerikaal en hiërarchisch. Vaticanum II heeft gepoogd om het priesterschap weer meer te laten aansluiten bij de oorspronkelijke visie, maar het is toch vooral dit klerikale en hiërarchische priesterschap dat voortleeft in de huidige officiële kerk. Met als gevolg dat menige christelijke gemeente verkommert. Want door de binding van het ambt aan de versmalde normen van het tweede millennium is er een priestertekort gegroeid en moeten steeds meer parochies het doen zonder de leider waar ze recht op hebben. En door hun restauratieve beleid trekken de bisdommen een nieuwe generatie priesters aan die het, uitzonderingen daargelaten, blijkbaar heerlijk vindt tot de klerikale stand te horen en de stem van de hiërarchie te vertolken. In de praktijk zijn er genoeg pastoraal werkenden die de parochie op vele fronten bezielend voorgaan, maar voorgaan in de eucharistie is hen verboden, omdat ze niet gewijd worden. Daar ligt het probleem! 

De Roerom, die de katholieke traditie verbindt met openheid naar deze tijd en de dialoog opzoekt  met Gods volk onderweg, heeft altijd genuanceerd en kritisch aandacht besteed aan eucharistie en ambt. De massieve uitspraak van Paul van Geest levert daar geen bijdrage aan. 

Joost Koopmans osa

Redactie: De Roerom heeft in de loop van de 35 jaargangen herhaaldelijk aandacht aan het thema eucharistie besteed, daar zou een boek over te schrijven zijn. Hieronder enkel willekeurig gekozen artikelen die verschillende aspecten belichten.
over eucharistie 1.

avondmaal

en bij Johannes

en: de brochure uitgegeven bgv. de 70e verjaardag van toenmalig hoofdredacteur Peer Verhoeven. Jarenlang was hij het gezicht van De Roerom. lees geborgen en gedragen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *