Bisschoppen bekritiseren Vaticaans verbod tot zegening van paren van hetzelfde geslacht (update)

In een zeldzame vertoning van openlijk verschil van mening met het Vaticaan, hebben een aantal bisschoppen publiekelijk een verklaring van de Congregatie voor Geloofsleer aan de kaak gesteld. We berichtten daar al eerder over. In aanvulling daarop het volgende:

Door Malo Tresca | Vaticaanstad

Talrijke katholieke bisschoppen van over de hele wereld hebben publiekelijk de recente verklaring van het Vaticaan aan de kaak gesteld waarin verboden wordt paren van hetzelfde geslacht te zegenen. Deze bisschoppen noemen de stap “onaanvaardbaar”, kwetsend en dom.
De Congregatie voor de Geloofsleer (publiceerde op 15 maart een document dat een responsum wordt genoemd (een vorm van antwoord op gestelde vragen), samen met een toelichting, die de aloude opvatting van het Vaticaan herhaalde dat het “ongeoorloofd” is voor katholieke priesters om homoseksuele relaties te zegenen.
Maar in een zeldzame vertoning van openlijke onenigheid met het Vaticaan, bekritiseerden bisschoppen uit verschillende landen onmiddellijk de interventie van de Congregatie.

België

Lees de reactie van bisschop Bonny van Antwerpen en die van de Nederlandse en de Belgische bisschoppen.
Voordat Bonny bisschop werd werkte hij van 1997 – 2008 in het Vaticaan bij de Pauselijke Raad ter bevordering van de christelijke eenheid.

Zwitserland
“Bepalen wie wel of niet Gods zegen kan ontvangen – is ontoereikend en verkeerd”, zegt Franz Kreissl, directeur van pastorale diensten voor het bisdom St. Gallen in Zwitserland.”Het is niet toegestaan ​​om een ​​bepaalde groep van meet af aan als ‘zondaar’ uit te sluiten, zonder rekening te houden met elk betrokken individu”, vervolgde Kreisel in een verklaring die op 16 maart op de diocesane website werd gepubliceerd.
“De Kerk heeft de opdracht om Gods zegen te schenken aan mensen, niet op eigen gezag maar als bode van God,” zei St. Gallen’s bisschop Markus Büchel. “Vooral in een tijd waarin diep verborgen zonden […] begaan in de naam van de kerk aan het licht worden gebracht, is het troostend te weten dat Gods zegeningen er voor iedereen zijn”, zei hij. De 71-jarige bisschop spreekt zich sinds 2015 uit voor een tolerantere opstelling ten aanzien van paren van hetzelfde geslacht.

Duitsland
Een “begrijpelijke reactie van teleurstelling”
Aan de andere kant van de Rijn zei bisschop Georg Bätzing van Limburg dat hij “ongelukkig” was met de nieuwe nota van het Vaticaan.” Deze nota wekt de indruk dat het theologische debat, dat momenteel wordt gevoerd in verschillende delen van de universele Kerk, ook hier in Duitsland, zo snel mogelijk moet eindigen”, klaagde de 59-jarige Bätzing, die ook voorzitter is van de Duitse bisschoppenconferentie. Hij zei dat hij had gehoopt dat het Vaticaan geen verklaring zou afleggen totdat de kwestie besproken kon worden in het kader van de Synodale Weg, een soort nationale synode die de Kerk in Duitsland in 2019 begon.

Oostenrijk
Ook de Weense kardinaal Schönborn heeft zich kritisch uitgelaten olver het zgn. responsum. Lees het kro-ncrvbericht hierover

Australië
‘Een kerk die zegt dat we geen vrouwen kunnen wijden, is evenzeer verplicht om te vragen hoe we vrouwen in het leiderschap kunnen betrekken … een kerk die zegt dat we homoseksuele relaties niet kunnen zegenen, is evenzeer verplicht om te vragen hoe we ook deze paren kunnen opnemen,” tweette aartsbisschop Mark Coleridge uit Brisbane (Australië), een 72-jarige in Rome opgeleide bijbelgeleerde en voormalig medewerker bij de staatssecretaris van het Vaticaan (1998-2002).

Verenigde Staten
Ondertussen onderstreepte kardinaal Blase Cupich van Chicago – die ook theologische studies in Rome deed – dat de notitie “niets nieuws biedt over de leer van de Kerk”. Maar hij erkende dat “de begrijpelijke reactie van velen op deze nota teleurstelling zal zijn. Dit zou ons in de kerk moeten aanzetten … om onze inspanningen te verdubbelen om creatief te zijn en moedig bij het vinden van manieren om alle LHBTI-mensen in onze geloofsfamilie te verwelkomen en aan te moedigen’, benadrukte de 72-jarige kardinaal.

Frankrijk
In Frankrijk heeft de publicatie van de tekst van de Congregatie een gevoel van woede en onbegrip gewekt bij LHBTI + christelijke bewegingen en verenigingen.”Wat teleurstellend is, is dat we het gevoel hadden dat er aan de basis beweging begon te ontstaan, vooral in dialoog met de bisdommen”, klaagde Cyrille de Compiègne, woordvoerder van de Association David & Jonathan. “En nu hebben we van doen met dezelfde retoriek als in de jaren negentig”, vertelde hij La Croix kort nadat het responsum werd gepubliceerd.”
Bisschop Bruno Feillet, die leiding geeft aan het secretariaat voor het Gezin van de Franse bisschoppenconferentie, meldt dat het onderwerp op de agenda stond van de laatste bijeenkomst. “Op het nationale bureau waren de mensen die betrokken waren bij de ondersteuning van de betrokkenen geraakt en verontrust door deze notitie”, zei de 61-jarige moraaltheoloog en hulpbisschop van Reims. Hij zei dat het jammer was dat velen in de media onmiddellijk een verband legden tussen “homoseksualiteit” en “zonde”. Hij wees erop dat homoseksuelen “als individuen natuurlijk altijd gezegend kunnen worden”. ….. Maar hij stelde ook dat “niet iedereen zich zorgen maakt” over de kwestie.”Tussen een kwart en een derde van de bisdommen in Frankrijk hebben momenteel mensen aangesteld voor pastorale dienstverlening aan homoseksuelen”, zei hij.

Read more at: https://international.la-croix.com/news/religion/bishops-criticize-vaticans-ban-on-blessing-same-sex-couples/13990

bron: La Croix International

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *