Boze bisschop Antwerpen biedt excuses aan voor pauselijk nee tegen zegening homorelaties

Bisschop Johan Bonny van Antwerpen heeft zijn excuses aangeboden voor de leerstellige afwijzing van kerkelijke zegening van liefdesverbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht. Dat doet de Vlaamse kerkleider in een opiniestuk in de krant De Standaard. 

“Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit pijnlijk en onbegrijpelijk is: gelovige en katholieke geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homoparen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen”, aldus monseigneur Bonny. “Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne.”

Lees: Rome zegt nee tegen zegening homorelaties (15-3-2021)

Eergisteren antwoordde de Congregatie voor de Geloofsleer op de vraag of de Kerk gemachtigd is verbintenissen tussen homo’s te zegenen met ‘negatief’. In de uitleg van dit responsum herhaalde het dicasterie dat waakt over de orthodoxie, de door paus Franciscus voorgehouden leer dat homoverbintenissen geen gelijkenis mogen vertonen met het huwelijk. 

Bonny nam in oktober 2015 in Vaticaanstad deel aan de bisschoppensynode over het gezin. Een meerderheid van de synodevaders verklaarde zich toen tegen het gelijkschakelen van homorelaties met het huwelijk. Dat standpunt is door Rome nu dus definitief gemaakt. De uitleg van dit oordeel door kardinaal Luis Ladaria S.J., prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, vindt Bonny onder de maat. Het Romeinse nee wordt gegeven “met argumenten die volgens mij nergens op slaan”, zei de Antwerpse bisschop vanochtend in het VRT-radioprogramma De ochtend. “Ik ben boos en beschaamd.”

De Romeinse argumentatie, die Bonny “simplistisch” noemt “stuit mij tegen de borst”, zei hij in het radioprogramma.

“Het contrast met de synode waar ik heb aan deelgenomen is heel groot”, beweert Bonny. Volgens hem was daar duidelijk sprake van een andere tendens bij de meerderheid van de synodevaders. “Namelijk dat we moeten vertrekken van het positieve in de mens, en niet het negatieve. Een leven vastzetten op één aspect en dan zeggen als dat ene niet juist zit, is alles verkeerd? Dat kan niet.”

Lees: Preses Duits episcopaat betreurt pauselijk nee tegen zegening homokoppels (15-3-2021)

Kardinaal Ladaria schrijft in zijn uitleg dat de Kerk eraan herinnert dat “God zelf nooit ophoudt ieder van zijn pelgrimerende kinderen in deze wereld te zegenen, omdat wij voor Hem belangrijker zijn dan alle zonden die wij kunnen begaan. Maar hij zegent niet de zonde en kan dat ook niet doen: hij zegent de zondige mens, opdat deze erkent dat hij deel uitmaakt van zijn plan van liefde en zich door hem laat veranderen”.

Bonny hekelt Ladaria’s gebruik van het woord zonde. “Uitgerekend dat begrip is in de klassieke katholieke moraaltheorie altijd een begrip geweest waar men heel genuanceerd mee omging. De manier waarop zij daar nu mee omspringen, ligt ver onder dat niveau.”

Volgens de bisschop van Antwerpen moet een pastor altijd de omstandigheden van personen begrijpen. “Je moet rekening houden met wie mensen zijn. Om zonde te hebben, moet je doelbewust, wetens en willens, een kwade daad verrichten. Dat is noch de intentie, noch het gevolg van homoseksualiteit. Het gebruik van dat begrip is onze moraaltheorie onwaardig”, aldus Bonny, die in 1982 promoveerde tot doctor in de godgeleerdheid aan de Pontificale Gregoriana Universiteit in Rome, waar twee jaar later de jezuïet Ladaria professor werd. “Het is ook jammer voor de kerk”, schrijft Bonny aan het einde van zijn opiniestuk in De Standaard. “Dit antwoord is geen voorbeeld van hoe we samen een weg kunnen afleggen.”

Op de vraag of hij bang is voor een Vaticaanse sanctie vanwege zijn artikel, antwoordt Bonny in de radio-uitzending: “Dat zullen we dan nog wel zien. Op bepaalde momenten moet je je verantwoordelijkheid nemen. Ik, als bisschop van Antwerpen, ben verantwoordelijk voor de geloofwaardigheid van het katholieke episcopaat in ons land. In het licht van die verantwoordelijkheid kan ik niet anders dan reageren.” Hij voegde eraan toe: “Moest ik niet zo van de kerk houden, zou ik mij niet zo boos maken. Mijn boosheid richt zich tegen het Vaticaan. Rome kan je relativeren, de kerk van Jezus Christus niet.”

Bisschop Bonny staat bekend om zijn geestesverwantschap met paus Franciscus. Het nee tegen de zegening van homorelaties werd door de Congregatie voor de Geloofsleer echter met instemming van de paus uitgebracht.

bron: kro/ncrv-katholiek

beeld: © bisdom antwerpen

3 Comments

  1. “Wie zonder zonde is werpen de eerste steen !” Het wordt tijd dat de zogenaamde “geleerden” zich eens verdiepen in wie De Christus werkelijk is, en wat Zijn Evangelie betekent voor ALLE mensen!
    Ik ben zelf hetorosexueel, maar wat een verdriet is er weer aangedaan aan alle goedwillende mensen!

    Hoe moet ik als Opa dit uitleggen aan mijn kinderen en kleinkinderen?

    1. Lees ook eens ons nieuwste bericht over de reactie van bisschoppen in NL en B, maar ook uit D. U ziet dan dan veel bisschoppen het met u eens zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *