Vaticaan presenteert voorbereidend document voor de Bisschoppensynode

De voorbereidende fase voor de Wereldbisschoppensynode begint op 9 oktober 2021. Het Vaticaan zal aanstaande dinsdag het voorbereidende document en het vademecum voor de synode in een personferentie presenteren.

Kardinaal Grech vraagt ​​kloostergemeenschappen te bidden voor de synode

Bij de presentatie van de documenten op de persconferentie in het Vaticaan zullen onder andere kardinaal Curia Mario Grech als hoofd van het Vaticaanse synodesecretariaat en zuster Nathalie Becquart als ondersecretaris van het synodesecretariaat het woord voeren. Ook de Nederlandse kerkjuriste Myriam Wijlens die in Erfurt doceert en die onlangs door paus Franciscus werd aangesteld als consultor van de Bisschoppensynode, wordt verwacht.  

achtergrond

Paus Franciscus heeft onlangs besloten tot een nieuwe werkwijze van de Bisschoppensynode. De paus zal in oktober persoonlijk het startsein geven voor het Synodale proces, dat begint in de plaatselijke kerken (bisdommen). 
In de zomer van 2022 start een tweede, fase per continent, die zal uitmonden in de bijeenkomst van de Bisschoppensynode over synodaliteit in het najaar van 2023. Het synodale proces, is bedoeld om het synodale zelfbeeld van de katholieke kerk wereldwijd te versterken en belangrijke toekomstige thema’s regionaal en internationaal uit te werken.

In de katholieke kerk is de bisschoppensynode een staand orgaan van de kerk dat bijeenkomt als de paus daartoe oproept. Lees meer over het karakter van de bisschoppensynode

In de regel komt de Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode om de drie jaar bijeen. Daarnaast zijn er speciale synodes over de situatie van de kerk in afzonderlijke regio’s. Sinds de eerste vergadering in 1967 zijn er in totaal 15 gewone en drie buitengewone vergaderingen geweest, evenals elf bijzondere synodes. 

bron: Vaticaan nieuws

beeld: Vatican Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *