Kardinaal Eijk keurt standpunt Vlaamse bisschoppen af

De verklaring van de Vlaams-Belgische bisschoppen met als bijlage een liturgie voor zegen over een homopaar is in tegenspraak met de leer van de Kerk over homoseksualiteit en recente Vaticaanse aanwijzingen. Daarom moeten de bevoegde autoriteiten ingrijpen om het document te laten intrekken en moeten de Belgische bisschoppen zich aanpassen. De kardinaal-aartsbisschop van Utrecht publiceert zijn visie op een Italiaanse website, in het Italiaans, het Engels en het Frans, merkwaardigerwijs niet in het Nederlands.
De tekst hieronder is een werkvertaling van deroerom.nl en geeft een samenvatting van de benadering door kardinaal Eijk.
Voor de volledige tekst klik hier

door Nico Spuntoni op La Nuova Bussola Iltaliana

De Vlaamse Belgische bisschoppen verrasten velen binnen en buiten de Kerk met de op 20 september 2022 gepubliceerde verklaring getiteld: Pastoraal dicht bij homoseksuelen: Voor een gastvrije Kerk die niemand uitsluit . Voor katholieken die de leer van de kerk aanvaarden, was dit een onaangename verrassing. In voornoemde verklaring bieden de Vlaamse bisschoppen namelijk de mogelijkheid om homoseksuele stellen die een duurzame en monogame relatie onderhouden te zegenen.

Als bijlage bij hun verklaring geven ze ook een model voor een viering van het Woord en gebed waarin de zegen van paren van hetzelfde geslacht vorm kan krijgen. …

Lees die bijlage

…….

De verklaring van de Vlaamse bisschoppen over de zegening van paren van hetzelfde geslacht stuit op verschillende intrinsieke bezwaren:

1. Zegeningen zijn sacramentalia, geen sacramenten.De Vlaamse bisschoppen stellen ook expliciet dat de zegen van paren van gelijk geslacht geen huwelijk is. …..“De angst is dan ook niet ongegrond: de overgang van deze zegen naar het homohuwelijk is geen grote stap en zal in de nabije toekomst mogelijk zijn”.

2. De zegen veronderstelt niet alleen een goede bedoeling van degene die hem ontvangt. 
Wat gezegend is, moet ook overeenkomen met Gods scheppingsorde. God schiep het huwelijk als een totale en wederkerige gave van man en vrouw aan elkaar, …Het is echter moreel niet toegestaan om de relatie tussen personen van hetzelfde geslacht als zodanig te zegenen.

3. De onder punt 1 en 2 genoemde argumenten worden aangehaald in het antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer op 22 februari 2021 op een vraag over de zegening van homoseksuele relaties. Met hun verklaring die de zegening van homoseksuele paren toestaat, gaan de Vlaamse bisschoppen echter in tegen de eerder genoemde verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer. Ook de Vlaamse bisschoppen zijn eraan gebonden.

4. In het gemeenschapsgebed ter gelegenheid van de zegening van homoparen,de Vlaamse bisschoppen zeiden dat de gemeenschap bidt “om Gods genade te laten werken” in het homopaar zodat ze voor elkaar en voor de gemeenschap in het algemeen kunnen zorgen. We kunnen echter niet bidden dat Gods genade mag werken in een relatie die niet in overeenstemming is met zijn scheppingsorde. …. geloven de Vlaamse bisschoppen echt dat koppels van hetzelfde geslacht in hun homoseksuele relatie in de voetsporen van Christus treden? …Op zijn minst bestaat bij het formuleren van modelgebeden voor het homopaar en voor de gemeenschap het risico dat de gemiddelde katholiek, die tegenwoordig over het algemeen heel weinig weet van hun geloof, op een zijspoor wordt gezet en begint te denken dat seksuele relaties blijvend zijn en monogaam van hetzelfde geslacht zijn moreel aanvaardbaar.

5. Als homoparen in langdurige en monogame seksuele relaties een zegen kunnen ontvangen, zou dat dan niet hetzelfde moeten kunnen in de langdurige en monogame seksuele relaties van een man en een vrouw, die samenwonen zonder getrouwd te zijn? Het toestaan van zegeningen van homoparen brengt het grote risico met zich mee … de leer van de Kerk over de moraal van het huwelijk en seksuele ethiek wordt ondermijnd.

…. Katholieken die de leer van de Kerk aanvaarden, ook op het gebied van de seksuele moraal, hopen dan ook vurig dat de Vlaamse bisschoppen spoedig door kerkelijk bevoegde kringen zal worden gevraagd hun verklaring in te trekken en dat deze zich daaraan houden.

  • Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

beeld: aartsbisdom utrecht

Lees ook het standpunt van de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *