Sacramenten voor gescheidenen in een nieuw partnerschap

Op de website van het Dicasterie voor de Geloofsleer – voorheen de Congregatie voor de Geloofsleer – werden de antwoorden gepubliceerd op een reeks vragen van de kardinaal-aartsbisschop emeritus van Praag, Dominik Duka: geconfronteerd met Imensen in een nieuw partnerschap zijn alle priesters geroepen om een ​​pad van onderscheiding voor te stellen dat ‘het moederlijke gezicht van de kerk laat zien’, zeggen de antwoorden.

L’Osservatore Romano

De apostolische exhortatie Amoris Laetitia van paus Franciscus opent de mogelijkheid van toegang tot de sacramenten van verzoening en de Eucharistie als er in een bepaald geval “beperkingen zijn die de verantwoordelijkheid en schuldgevoelens verzachten”. Dit is een van de antwoorden die op de website van het Dicasterie voor de Geloofsleer zijn gepubliceerd op een “reeks vragen” over “Het geven van de Eucharistie aan gescheiden mensen en in een nieuwe verbintenis.” De vragen werden op 13 juli aan het dicasterie voorgelegd door kardinaal Dominik Duka, emeritus aartsbisschop van Praag, namens de Tsjechische Bisschoppenconferentie.

De tekst van het Dicasterie stelt dat het een begeleidingsproces is dat “niet noodzakelijkerwijs eindigt met de sacramenten, maar gericht kan zijn op andere vormen van integratie in het leven van de Kerk: een grotere aanwezigheid in de gemeenschap, deelname aan gebed of reflectiegroepen of deelname aan diverse kerkelijke bedieningen.”

Bewegen “via caritatis”

Het gaat dus om een pastorale begeleiding als een oefening van ‘via caritatis’, wat niets anders is dan een uitnodiging om Jezus’ weg van ‘barmhartigheid en integratie’ te volgen. Vervolgens herinnerde het Dicasterie van Geloof eraan dat de bisschoppen van de pastorale regio van Buenos Aires op 5 september 2016 voor hun priesters een verklarende tekst hadden voorbereid van de apostolische exhortatie getiteld Basiscriteria voor de toepassing van hoofdstuk VIII van Amoris Laetitia , waarin zij de nadruk legden op dat “het niet gepast is om te spreken van ‘machtigingen’ voor toegang tot de sacramenten, maar van een onderscheidingsproces begeleid door een pastor”. Het is een “persoonlijk en pastoraal” onderscheid (AL 300).

bron: Vatican News

beeld: https.dreamstime.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *