Urgent vervolg op milieu-encycliek Laudato si’ (update), nu ook in het Nederlands

‘Westerse levensstijl is onverantwoord’

 Paus Franciscus schrijft acht jaar na zijn beroemde milieu-encycliek een update ervan ‘omdat de situatie steeds urgenter wordt’. Maar economische machten zijn volgens hem vooral geïnteresseerd in ‘maximale winst tegen de laagste kosten’, waaronder zowel de aarde als de armen lijden. Daarom is een nieuwe wereldorde nodig.

door Hendro Munsterman in het Nederlands dagblad

De CO2-uitstoot ‘per hoofd van de bevolking is in de Verenigde Staten ongeveer twee keer zo hoog als die van een inwoner van China en ongeveer zeven keer zo hoog als het gemiddelde van de armste landen’, stelt paus Franciscus in zijn ecologische tekst die woensdag in Rome werd gepubliceerd.

Daarom is volgens hem ‘een wijdverspreide verandering in de onverantwoorde levensstijl van het westerse model nodig’. Klimaatverandering is volgens Franciscus ‘een van de grootste uitdagingen voor de wereldgemeenschap’, maar de gevolgen ervan ‘worden gedragen door de meest kwetsbare mensen’.

Laudate Deum (Prijst God) is de titel van de nieuwste ‘pauselijke exhortatie’, een type document dat over het algemeen minder theoretisch is dan een encycliek, maar een meer praktische oproep bevat. Het is door Franciscus niet alleen aan katholieken gericht, maar ‘aan alle mensen van goede wil’.

De tekst werd gepubliceerd op de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, precies acht jaar na de publicatie van zijn milieu-encycliek Laudato si’. Franciscus schreef Laudate Deum met het oog op de milieutop Cop28 die aan het eind van dit jaar in de Verenigde Arabische Emiraten zal worden gehouden.

Daar is de paus blijkbaar niet gerust op. ‘Dit land aan de Perzische Golf definieert zichzelf als een grote exporteur van fossiele brandstoffen en olie- en gasbedrijven zijn op zoek naar nieuwe projecten om de productie nog verder op te voeren’, constateert Franciscus.

Als deze Cop28 echt iets wil bereiken, zijn er volgens de paus ‘vormen van energietransitie’ nodig die effectief, bindend en gemakkelijk verifieerbaar zijn. ‘Dat is tot nu toe niet gebeurd’, vindt hij, waardoor ‘de wereldwijde CO2-uitstoot is blijven stijgen’.

Lees de volledige tekst van Laudate Deum in een Nederlandse werkvertaling

lees het volledige artikel in het Nederlands Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *