Verscheidenheid in leden van de Synode

Opmerkelijke opstelling van zaal van de plenaire zittingen.

Er zijn 450 stemgerechtigde leden van de Wereldsynode. Sommigen van hen, de bisschoppen, zijn q.q. deelnemer, maar er zijn ook leden, zowel gewijden als leken die rechtstreeks door paus Franciscus zijn benoemd.

Het Amerikaanse tijdschrift The National Catholic reporter geeft een overzicht van de Amerikanen die deelnemen. Dit overzicht maakt ook duidelijk hoe verschillend de achtergrond van de synodeleden is.

Bekijk dit overzicht

Twee deelnemers zijn er vanuit ons land: de Utrechtse hulpbisschop Ted Hoogenboom, namens de Nederlandse bisschoppenconferentie en door de paus als adviseur benoemd, professor Mirjam Wijlens die kerkelijk recht doceert aan de universiteit van Erfurt.

beeld: Vatican Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *