Paus Franciscus naar Ierland:

bidden voor het gezin en praten over kindermisbruik

 

–  door onze Romecorrespondent Frans Wijnands   –

De Wereldgezinsdagen – een initiatief van de rooms-katholieke kerk – worden deze week in Ierland gehouden. Een land dat de afgelopen jaren van oer-katholiek veranderd is in een samenleving waar jongeren in toenemende aantallen de kerk links laten liggen en waar het vertrouwen in die kerk dramatisch gedaald is na de stortvloed aan onthullingen over seksueel misbruik van minderjarigen door priesters, nonnen en diakens in de afgelopen tientallen jaren.

Paus Franciscus zal er twee volle dagen bij zijn, op zaterdag 25 en zondag 26 augustus. Hij zal in zijn preken ongetwijfeld voortborduren op de rol van het gezin als huiskerk, zoals zijn voorganger paus Benedictus XVI schreef in een brief aan de voorzitter van de pauselijke raad voor het gezin: ‘De Wereldgezinsdagen willen de christelijk gezinnen aanmoedigen tot het vormen van een juist moreel geweten dat de gelovigen mag helpen in het volgen van Gods wil die Hij geopenbaard heeft door Jezus Christus’.

Dat schreef de emeritus-paus in 2007. Intussen is de Ierse samenleving ingrijpend veranderd. Paus Franciscus zal ongetwijfeld massaal en hartelijk ontvangen worden maar minder onbevangen dan zijn beide directe voorgangers. In 1979 waren miljoenen Ierse katholieken aanwezig bij het bezoek van paus Johannes Paulus II. Andere tijden…

‘Franciscus kan niet naar Ierland komen zonder over het misbruikschandaal te praten’, zegt mgr. Diarmuid Martin, de aartsbisschop van Dublin. Hij hoopt dat de Ierse katholieken de paus zullen ontvangen ‘als een man Gods’. Maar  het katholieke Ierland van ooit is volgens hem voorbij. Jongeren keren de kerk de rug toe, ook al komen ze uit een degelijke katholieke gezinnen. ‘Hoe breng je de solidariteit in de samenleving terug?’, vraagt mgr. Martin zich hardop af. Hij verwacht van de paus geen kant-en-klare routeplan, ‘wèl inspirerende woorden om te helpen de generatiekloof te overbruggen’.

De Wereldgezinsdagen – een variant op de Wereldjongerendagen – werden voor ’t eerst gehouden in 1994, in Rome. Sindsdien worden ze eens in de twee, drie jaar gehouden op telkens een verschillende plaats in de wereld. Maar het doel blijft hetzelfde: ouders stimuleren ‘om hun kinderen te vormen in menselijke en christelijke waarden zodat zij uitgroeien tot evenwichtige persoonlijkheden die hun leven vorm geven naar het model van Christus’, aldus Benedictus in zijn aanbeveling van tien jaar geleden. Dat is ook voor veel Ierse ouders een lastige opgave geworden want in het land van Sint Patrick lopen veel jongeren niet langer braaf aan het handje van hun ouders naar de kerk. Want juist die jongeren nemen het de rk-kerk als instituut kwalijk dat ontelbare minderjarigen gedurende tientallen jaren misbruikt konden worden zonder dat er tegen werd opgetreden.

Zondag 26 augustus bezoekt de paus het Maria-bedevaartsoord Knock, het Lourdes van Ierland. Op 21 augustus 1879 zagen vijftien mensen, onder wie kinderen en bejaarden, een verschijning van Maria. Ze was vergezeld van twee figuren van wie verondersteld werd dat het de heilige Jozef en de Evangelist Johannes waren. Twee uur lang hebben de getuigen die figuren gezien terwijl het regenwater met bakken uit de hemel kwam. Maar geen van hen werd nat…

Een meteen ingestelde onderzoekscommissie verklaarde dat de getuigenissen serieus moesten worden genomen, dat ze betrouwbaar waren. Wat voor de plaatselijke bisschop en later voor het Vaticaan voldoende aanleiding was om de verschijning te erkennen. Vanaf dat moment groeide het onaanzienlijke dorp Knock met nog steeds minder dan 1000 inwoners uit tot een bedevaartplaats waar jaarlijks ruim anderhalf miljoen pelgrims op bezoek komen.

 

franswijnands@kpnmail.nl

Niet gecategoriseerd