Franse bisschoppen passen teksten liturgie doop aan

Het nieuwe formulier is slechts een aanbeveling en wordt gebruikt als de gezinsomstandigheden van de dopeling dat vereisen.

Doop in de Sixtijnse Kapel © Vatican Media

De leiding van de Franse katholieke Kerk geeft in een brief (die al dateert van december 2018) de aanbeveling om in de doopcertificaten voortaan genderneutrale bewoordingen te gebruiken in plaats van vader en moeder expliciet te noemen. Met de modernisering van de doopakten speelt de leiding van de katholieke Kerk in op de evoluties in de Franse samenleving. Deze formulering is het meest geschikt voor onze tijd, staat te lezen in de brief, die onlangs (voor het eerst) in het tijdschrift L’Homme Nouveau werd gepubliceerd.

Aan de aanpassing ging overleg vooraf met de Permanente Raad van de Bisschoppenconferentie van Frankrijk (CEF). De wijziging moet vermijden dat een moreel oordeel wordt uitgesproken over de gezinssituatie, aangezien kinderen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de situatie van hun ouders en omdat het kerkelijk recht bepaalt dat sacramenten in principe niet kunnen geweigerd worden (can. 843 § 1 CIC).

Bisschop Joseph de Metz-Noblat, binnen de CEF referent voor vragen over kerkelijk recht, verduidelijkte tegenover de Franse krant La Croix: De almaar complexere situatie van gezinnen in Frankrijk maakt het soms moeilijk om kerkelijke archieven bij te houden, vooral doopregisters. Sinds 2013 kunnen paren van hetzelfde geslacht in Frankrijk een burgerlijk huwelijk aangaan. Hij voegt eraan toe dat deze aanpassing niet in eerste instantie werd doorgevoerd omwille van biologische of geadopteerde kinderen in homoseksuele partnerschappen: Wij willen meer rekening houden met kinderen die niet onder het toezicht van hun biologische ouders leven.

Bron: La Croix/KNA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *