Rome: congres over vrouwelijke kerkleraren online

Hildegard von Bingen

Op 7 en 8 maart zal in Rome een congres worden gehouden over vrouwelijke kerkleraren, zes heilige vrouwen, erkend als kerkleraren en katholieke beschermvrouwen van Europa. LEES OOK29/11/2021

Een Rome-boek voor Rome-fans die niet naar Rome kunnen

B.g.v. Internationale Vrouwendag

De organisatoren van het Internationale Vrouwendagcongres zijn de Katholieke Universiteit van Ávila, de Pauselijke Urbaniana Universiteit in Rome en het Regina Apostolorum Instituut voor Hogere Vrouwenstudies van het Pauselijk Atheneum. In de moderne wereld kan de boodschap van de zes artsen en patrones “licht en hoop brengen in de belangrijkste kwesties die vrouwen aangaan”, aldus de website van het congres .(De link naar de stream vindt u op de site van het congres)

In een presentatie op de conferentie verwees de rector van de Urbaniana Universiteit, Leonardo Sileo, naar de bijdrage van de kerkleraren en beschermvrouwen van Europa aan theologie en geloof. “Het zijn vrouwen die het begrip van Openbaring hebben beïnvloed; Vrouwen die ons de kans hebben gegeven om beter te begrijpen wat de intelligentie van spirituele dingen is”. zowel bij vrouwen als bij mannen en leer van hen.

1970 de eerste kerkleraren

De vier vrouwelijke dokters zijn Teresa van Ávila, Catharina van Siena, Thérèse van Lisieux en Hildegard van Bingen. Europa mecenassen zijn Bridget van Zweden, Edith Stein en Catherine van Siena. De verheffing van heilige en geleerde vrouwen tot kerkleraren en beschermheren van Europa begon pas met paus Paulus VI. 
In 1970 verleende paus Montini voor het eerst de titel van “doctor ecclesiae” aan vrouwen, namelijk Teresa van Ávila en Catharina van Siena. In 1997 ging de titel ook naar Thérèse van Lisieux. De heilige Hildegard von Bingen als arts van de kerk.

In 1999 benoemde paus Johannes Paulus II Catharina van Siena, Birgitta van Zweden en Edith Stein als extra beschermheiligen van Europa. Ze sloten zich aan bij Benedictus van Nursia, Cyrillus en Methodius.

De presentaties op de conferentie worden gehouden in het Spaans en Italiaans, met simultaanvertaling in het Engels en Frans. De ambassades van de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie bij de Heilige Stoel zijn als co-sponsors betrokken.

(Vaticaan nieuws – gs)