Duitse Mediavereniging roept op om de Wereldsynode open te stellen voor de media

Journalisten aan het werk

“Het is moeilijk over te brengen”

De Duitse Vereniging van Katholieke Journalisten roept het Vaticaan op om de beraadslagingen van de Wereldbisschoppensynode open te stellen voor alle media. Franciscus had aangekondigd dat mediaprofessionals niet aanwezig mochten zijn bij de debatten.
“Wat iedereen aangaat, moet voor iedereen transparant worden besproken en gedebatteerd”, benadrukte de vereniging afgelopen donderdag.

Journalisten worden geïnformeerd via de Vaticaanse Persdienst

Zoals de paus op zijn terugreis van Mongolië aan begeleidende journalisten meedeelde, zullen de onafhankelijke media de plenaire zittingen van de ongeveer 420 synodeleden en theologische adviseurs niet realtime kunnen volgen. Alleen de door de paus geselecteerde deelnemers hebben toegang tot de Vaticaanse audiëntiezaal.
Volgens de informatie zouden de onafhankelijke journalisten bijgepraat worden door de communicatieautoriteit van het Vaticaan. Deze aankondiging veroorzaakt onrust onder katholieke mediaprofessionals.

Beschuldiging van gebrek aan transparantie

De Vereniging van Katholieke Publicisten (GKP)gaf als commentaar dat al te lang beslissingen in de katholieke kerk werden genomen zonder transparant overleg. “De druk tot hervormingen momenteel in de katholieke kerk, is ook te wijten aan een gebrek aan transparantie en begrijpelijkheid.”
De synodale processen “hebben de media, gelovigen en het publiek duidelijk laten zien dat de kerk in beweging is en dat discussies mogelijk zijn”.

Een gemeenschappelijk pad in plaats van interne discussies

Het toelaten van mediaprofessionals tot de beraadslagingen maakt “een zekere mate van openheid en de openhartigheid mogelijk die past bij de strijd sinds de vroegste kerkelijke tijden voor een eigentijdse overdracht van het geloof. Het is voor media zeer moeilijk om over een kerk die zich vernieuwend op weg begeeft en zich vernieuwend op mensen richt, geloofwaardig te communiceren, niet alleen in de media maar ook binnen de kerk als zodanig, wanneer en synode zich afspeelt achter gesloten deuren.Een wereldsynode is geen intern pastoraal gesprek, maar eerder een gemeenschappelijke weg..”

.Vereniging van Katholieke Journalisten (GKP)

De Vereniging van Katholieke Journalisten (GKP) in Duitsland is een vereniging van ongeveer 520 mediaprofessionals. Het ziet zichzelf als een netwerk van katholieken die werkzaam zijn op alle terreinen van de seculiere en kerkelijke media. De vereniging werd in 1948 opgericht om de solidariteit vorm te geven van de overgebleven katholieke journalisten na de Tweede Wereldoorlog en wil bijdragen aan de vorming van de publieke opinie op christelijke basis.

bron: domradio.de
beeld: https://akademik.mk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *