Secretaris-generaal Duitse bisschoppenconferentie heeft moeite met wijdingen

“Ik ben een deel van het antwoord”

De secretaris-genraal van de Duitse Bisschoppenconferentie, Beate Gilles, heeft ambivalente gevoelens over priesterwijdingen en beschouwt sommige dingen als klerikalisme. Als vrouw kan ze in haar rol iets zichtbaar maken, benadrukt Gilles.
“Ik vind het prachtig als de bisschop zijn hand op de priester legt, maar als alle andere priesters hetzelfde doen, besef ik: dat maakt voor mij een verschil”, zei ze maandagavond in Leipzig. Het is dan een kwestie van kaste wie het mag doen en wie het niet mag doen. “En ik merk dat ik het heel moeilijk vind om dit te verdragen als het om priesterwijdingen gaat, want voor mij is het ook een uitsluiting.”

Het klerikalisme heeft ze lange tijd niet ervaren, pas toen ze als afdelingshoofd op het managementniveau van een bisdom kwam. Gilles meldde dat de vragen die ze stelde als ongepast werden ervaren.
Wanneer ze nu in internationale contexten spreekt over de Duitse hervormingsdialoog Synodale Weg, ervaart ze vaak dat het als ongepast wordt ervaren hoe Duitse katholieken met bisschoppen praten.

Als vrouw iets zichtbaar maken

Gilles benadrukte verder: “Nu zeggen ze altijd dat de vrouwenvraag belangrijk is. Dat geloof ik ook, maar ik besef: ik wil geen vraag meer zijn. Ik ben een deel van het antwoord en ik ben er.” Ze sprak op de internationale conferentieGods sterke dochters, georganiseerd door de Katholieke Academie van het bisdom Dresden-Meißen.

In haar huidige rol als algemeen secretaris maakt ze geen deel uit van de Duitse Bisschoppenconferentie, maar leidt ze de organisatie die de bisschoppen ondersteunt. “Voor mij is het prima als ik ergens op het randje zit. Maar ik merk dat mensen er wel over nadenken, veel meer dan ik”, zegt Gilles.
Ze ziet het meer als een kans omdat ze als vrouw iets zichtbaar maakt in foto’s. “Dat was voor mijn voorganger niet mogelijk; hij was gewoon een geestelijke onder de geestelijken”, zei Gilles. “Ik denk altijd bij mezelf: ik ben hier en ik ben anders. En dat werkt goed bij de bisschoppen. Voor hen is dat helemaal geen probleem.”

In juli 2021 werd Gilles de eerste vrouw die het ambt van secretaris-generaal van de Duitse bisschoppenconferentie overnam.

“Niets waar ik elke dag last van heb”

Ze zou geen secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie kunnen zijn als ze voortdurend het verlangen voelde om in de priesterlijke dienst te staan. “Ik weet niet hoe mijn leven eruit zou hebben gezien als ik de kans had gehad om gewijd te worden. Maar het is niet iets waar ik elke dag last van heb. En dat is de enige manier waarop ik nu in deze rol werk”, benadrukt Gilles. .
Maar ze hoopt dat vrouwen in kerkelijke leiderschapsposities de bredere kwestie van toegang tot wijdingsposities in beweging zullen houden.

Duitse Bisschoppenconferentie

De Duitse Bisschoppenconferentie is de vereniging van katholieke bisschoppen in Duitsland. Als lokale bisschoppen leiden zij een van de 27 bisdommen of ondersteunen ze als hulpbisschop. Momenteel telt de vereniging in totaal 67 leden.

Op de conferentie zijn ook – ook al zijn het geen bisschoppen – diocesane bestuurders betrokken die tijdelijk een bisdom besturen na het aftreden of overlijden van een plaatselijke bisschop.

bron: domradio.de

beeld: Peter Weidemann In: Pfarrbriefservice.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *