Groene Uitdaging

GroeneKerken daagt kerken uit voetafdruk te verkleinen

door KEUZE REDACTIE

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand hebben de handen ineen geslagen en zijn gestart met het project ‘Goed voor duurzame innovatie’.

Ze stellen geld beschikbaar voor groene plannen van kerken. Daarmee willen zij kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Een heel scala aan maatregelen is mogelijk: veranderingen doorvoeren met grote ecologische impact, zichtbaar maken van verduurzaming of het verbreden van draagvlak. Kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren. Alle christelijke lokale geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen worden kunnen tot 1 november een innovatief plan inleveren.

bron: Nieuwsbrief KNR