Het IPCCrapport deel 1

Hoofdpunten klimaatrapport IPCC

door KEUZE REDACTIE

het rapport
‘De alarmbellen zijn oorverdovend en het bewijs is onweerlegbaar’, reageert secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres op het rapport. …..


Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een wisselende groep wetenschappers die eens in de zoveel jaar rapporteert over
de stand van het klimaat. In 1988 werd het opgericht door de Verenigde Naties (VN).

Het klimaatpanel is toe aan zijn zesde klimaatrapport. Dat verscheen maandag, althans, het eerste deel ervan. Het vorige rapport stamt uit 2013.
In het eerste deel staat traditiegetrouw de fysische klimaatwetenschap centraal: hoeveel stijgen de temperatuur en de zeespiegel? De andere delen gaan over de gevolgen van klimaatverandering en over het tegengaan ervan.
Van dat tweede deel lekte aan het begin van de zomer al iets uit.
Daarin zou staan dat klimaatverandering het leven op aarde ingrijpend zal veranderen, zelfs als de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggebracht. Uitsterving van soorten, het uitbreken van ziekten, onverdraaglijke hitte, het instorten van ecosystemen en steden die bedreigd worden door de zee – een kind dat nu wordt geboren, gaat dat voor zijn 30ste allemaal meemaken, luidde de boodschap.
Of het rapport werkelijk zo apocalyptisch wordt? Dat is nog even fwachten, want dit deel staat pas op de rol voor begin 2022.

Hoofdpunten:
▶ Het is onmiskenbaar dat de atmosfeer, de oceaan en het land
zijn opgewarmd onder invloed van de mens.
▶ De zeespiegel is 20 centimeter gestegen tussen 1901 en 2018, en die stijging gaat steeds sneller: tussen 2006 en 2018 drie keer zo snel als tussen 1901 en 1971.
▶ Klimaatverandering heeft invloed op talloze weers- en klimaatextremen overal ter wereld: hittegolven, hevige regenval, droogte, tropische cyclonen. Het is duidelijker dan voorheen dat dit door de mens wordt veroorzaakt.
▶ De wereldwijde temperatuur zal blijven stijgen tot het midden van
deze eeuw, ongeacht het scenario dat de uitstoot van broeikasgassen
volgt.
▶ De opwarming zal de 2 graden in de 21e eeuw overschrijden, tenzij
de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in de komende tientallen jaren fors lager wordt.
▶ Als we willen dat de klimaatopwarming beperkt blijft tot een bepaalde waarde, is het op z’n minst nodig om netto nul CO2 uit te gaan stoten.
▶ Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel omlaag gaat, zal de
zeespiegel 44 tot 76 centimeter stijgen in 2100. In het hoogste scenario rijst de zeespiegel 63 tot 101 centimeter.
▶ Veel veranderingen zijn onomkeerbaar, gedurende eeuwen of zelfs millennia, vooral veranderingen in de oceaan, de ijskappen en de hoogte van de zeespiegel.
▶ De opwarming zal leiden tot hevigere regen en intensere droogte.
▶ Overal ter wereld zal de impact van klimaatverandering steeds
meer voelbaar worden.

Lees het volledige artikel in het Nederlands Dagblad

beeld:https://www.uitgeestonline.nl/uploads/beeldbank/tatasteel/tata-steel-gilbert-scholten.jpeg

Voor wie er dieper op in wil gaan, hierbij de link naar het rapport