Het Vaticaan publiceert de antwoorden van de paus aan de ‘Dubia’-kardinalen

Vijf kardinalen stuurden vijf vragen naar de paus. Daarin eisen zij dat hij centrale punten van het geloof van de katholieke kerk verduidelijkt, zij vinden dat de paus twijfel zaait over de kerkelijke leer. Het Dicasterie voor de Geloofsleer heeft nu het verzoek van deze 5 kardinalen gepubliceerd en de antwoorden van Franciscus.
Met zijn antwoorden verwierp paus Franciscus de twijfels van vijf kardinalen. 

In plaats van een ‘ja-of-nee’-format te gebruiken dat typerend is voor een ‘Dubia’-vraag (Latijn voor ‘twijfels’), beantwoordde Franciscus de vragen te beantwoorden die aan hem gericht zijn, bij wijze van uitzondering zegt hij in de inleiding. Maar vanwege de Wereldsynode die op 4 oktober begint, vond de paus het in dit geval passend.

Wat doet u zelf?

De vijf kardinalen uitten de vrees dat de Bisschoppensynode in het Vaticaan een gezag zou kunnen uitoefenen dat feitelijk is voorbehouden aan de paus of aan het hele college van bisschoppen. Voor het eerst worden niet-bisschoppen of religieuze leiders met stemrecht toegelaten tot de synode over synodaliteit.
Paus Franciscus verwees de hoogwaardigheidsbekleders naar hun eigen onderzoek. Daarmee gaven zij uiting aan hun behoefte om deel te nemen, hun mening vrijuit te uiten en samen te werken, en eisten zo een vorm van synodaliteit bij de uitoefening van het pauselijke ambt. Niet alleen de hiërarchie, maar het hele ‘volk van God’ moet deelnemen aan de missie van de kerk, herhaalde hij zijn vaak aangehaalde zorg.

Herinterpretatie van Gods Woord
Franciscus nam ook hun zorgen over de herinterpretatie van het Woord van God weg en verwees de kardinalen naar de noodzakelijke interpretatie van de Heilige Schrift in de respectieve culturele en historische context. Als voorbeeld noemde hij teksten over slavernij of vrouwen. Culturele veranderingen zouden het Woord van God niet veranderen, maar ze zouden wel een kans bieden om het nog duidelijker te maken.
Dit is in de geschiedenis van de kerk keer op keer gebeurd.

Zegeningen van homoseksuele partnerschappen worden niet volledig afgewezen

De paus heeft zegeningen voor homoseksuele partnerschappen niet volledig afgewezen; hij deed een beroep op gevoeligheid en voorzichtigheid in de pastorale zorg. Wie om een ​​zegen vraagt, drukt een verzoek om hulp van God uit, een verzoek om een ​​betere manier van leven, een vertrouwen in een vader die kan helpen om beter te leven, zei Franciscus.
De paus verwierp echter dat officiële voorschriften gegeven zouden worden over de mogelijkheid van dergelijke zegeningen door bisdommen of bisschoppenconferenties. Evenals het gelijkstellen van homoseksuele partnerschappen met de katholieke kijk op het huwelijk. De term ‘huwelijk’ is uitsluitend bedoeld om een verbintenis tussen een man en een vrouw aan te duiden, een verbintenis die van nature openstaat voor de voortplanting van kinderen.

Priesterschap van vrouwen
Gevraagd naar een mogelijk vrouwenpriesterschap in de toekomst, bleef de katholieke kerkleider vaag. De paus benadrukte dat het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk priesterschap gelijkwaardig zijn, en daarom sprak hij zich niet uit ten gunste van een vrouwelijk priesterschap.
Tegelijkertijd trok hij de finaliteit van de afwijzing van de kwestie door paus Johannes Paulus II in twijfel. In 1994 verklaarde de paus, afkomstig uit Polen, dat de katholieke kerk geen bevoegdheid had om vrouwen tot het priesterschap te wijden. Hoe bindend deze verklaring is zou het onderwerp van een onderzoek kunnen zijn, schreef Franciscus, verwijzend naar de anglicanen. De religieuze gemeenschap staat sinds 1992 vrouwen toe tot het priesterschap.

Zondevergeving
Toen hem werd gevraagd naar bekering als noodzakelijke voorwaarde voor vergeving van zonden, verwees Franciscus de mannen naar hun pastorale plichten. Natuurlijk is spijt noodzakelijk, maar er zijn veel manieren om het te uiten. “Wij zijn geen meesters, maar nederige beheerders van de sacramenten die de gelovigen voeden.”

Wie zijn de ‘Dubia’-kardinalen?

De auteurs van de vragen zijn kardinalen Walter Brandmüller uit Duitsland, Raymond Burke uit de VS, Juan Sandoval uit Mexico, Robert Sarah uit Guinee en Joseph Zen, voormalig bisschop van Hong Kong.

Twee van de ondertekenaars hadden de paus eerder officieel met Dubia toegesproken nadat hij had verklaard dat gescheiden en hertrouwde mensen in april 2016 de communie konden ontvangen. De auteurs waren destijds de kardinalen Burke en Brandmüller, evenals Carlo Caffarra en Joachim Meisner.

Volgens het gepubliceerde document had het nieuwe hoofd van het Dicasterie voor de Geloofsleer, kardinaal Victor Fernandez, de paus gevraagd enkele paragrafen uit zijn antwoorden te mogen citeren. Het hoofd van de Katholieke Kerk willigde dit verzoek op 25 september in.

zie voor uitvoeriger toelichting de site van het Vaticaan

Ook de Amerikaanse site Cruxnow gaat in op de antwoorden van de paus. U vindt dat artikel hier.

bron: Domradio, Auteur:Severina Bartonitschek

beeld: medaillon met paus Franciscus in Sint Jan van Lateranen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *