Barmhartige liefde

 


Wim Verschuren, Barmhartige liefde. Fraters CMM Tilburg 2017; ISBN 978 90 8240 782 2

 

Frater Wim Verschuren (van de Fraters van Tilburg) schreef een zeer toegankelijk en persoonlijk boekje over barmhartigheid, liefde, gerechtigheid en wijsheid en wist er fraaie illustraties bij te vinden. Paus Franciscus, die 2016 uitriep tot het jaar van barmhartigheid, Henri Nouwen (diens boek Eindelijk Thuis) en Kees Waaijman (barmhartigheid is gun­nende liefde) weten Verschuren te inspi­reren. Wim Verschuren heeft zijn sporen wel verdiend als oprichter van de Neder­landse Beweging van Barmhartigheid en dat blijkt ook wel uit zijn boek. Onbarm­hartigheid is nalatigheid en onverschillig­heid en is de tegenpool van vrede, aldus Verschuren. Barmhartigheid zou een le­venshouding moeten zijn, die maar heel gewoon is. Het doet denken aan die jonge vrouw die iemand van de verdrinkings­dood redt terwijl tientallen anderen toe­kijken. Ze vond haar actie maar heel ge­woon, niets bijzonders. Barmhartigheid is daarom meer dan diaconie, hoe belang­rijk die ook is. Verschuren beschrijft vele voorbeelden uit het dagelijks leven, is een erudiet mens en geeft aan dat eenieder zich kan inzetten naar diens talent. Fraaie uitspraak: Barmhartigheid maakt het da­gelijks leven niet gemakkelijker, maar wel eenvoudiger.

Bij de fraters van Tilburg was het begrip barmhartigheid lang uit beeld en-dit is wellicht mede oorzaak van de crisis uit de jaren 60 en 70. Verschuren heeft er in hoge mate aan bijgedragen dit begrip weer in het centrum van de aandacht te brengen, binnen zijn congregatie en ook landelijk. Dat siert hem.

Nog twee opvallende details: Verschuren wijst ons erop dat in het beroemde schil­derij van Rembrandt over ‘De verloren zoon’ de vader, die zijn zoon omarmt, staat afgebeeld met een mannenhand en een vrouwenhand, om zowel het vader­lijke als het moederlijke aspect van God te benadrukken. Ook spreekt Verschuren in het hoofdstukje over de heilige Geest als ‘zij’. Ik voel me er zeer wel bij. Me dunkt: een goed idee als cadeau voor de komende feestdagen.

november 2017

Nico Smit