Emmanuel van Lierde: Welkom in Rome

Welkom in Rome’, maar voorlopig op papier…

–  door Frans Wijnands   –

Emmanuel Van Lierde (44) is filosoof, theoloog en sinds enkele jaren hoofdredacteur van het Belgische christelijke (katholieke) weekblad Tertio. ‘Welkom in Rome’ heet zijn zojuist verschenen boek over ‘het kruispunt van de wereldkerk’, zoals de ondertitel luidt.

‘Welkom in Rome’ is Van Lierde’s uitnodiging om met hem een kijkje te nemen in het Vaticaan. Niet in de musea en de tuinen, maar in het bestuurlijke hart van de rooms-katholieke kerk. Met uitstekende introducties heeft Van Lierde toegang gekregen tot in alle hoeken en gaten van dat kerkelijke bestuurscentrum, tot de spreekkamer van paus Franciscus  toe. Dat was weliswaar al in 2016, maar dan nog: een gesprek/interview met de paus is weinigen gegeven. Het toont aan hoe goed Tertio als opinieweekblad – tot in het Vaticaan – staat aangeschreven. Van Lierde kon bij het schrijven van zijn boek niet weten dat een welkom in Rome er fysiek nu niet in zit. Het corona-virus heeft de eeuwige stad voor eventjes op slot gezet. 

Van Lierde gidst de lezer – na een terugblik op recente bijzondere bisschoppensynodes – door het bestuurscentrum van de rk-kerk en dan met name de Curie. Hij laat alle huidige  dienstdoende kardinalen van dat college aan het woord. Plus nog een aantal prelaten van diverse pauselijke raden, leidinggevende religieuzen en academici die verbonden zijn aan pauselijke universiteiten en instituten. Ze leggen allemaal getuigenis af van hun geloof en hun werk; stuk voor stuk inspirerende teksten. Net als de uitspraken van voormannen/vrouwen van nieuwe religieuze bewegingen, van Sant’ Egidio tot Opus Dei. 

‘Geloof communiceer je door liefde te tonen’, is de opmerkelijke titel van een interview met Natasa Govekar (1975), afkomstig uit Slovenië en sinds februari 2016 directeur van het theologische en pastorale departement van het Dicasterie (departement) voor Communicatie. ‘Wat verwacht u van journalisten die voor christelijke media werken?, was een van de vragen die haar gesteld werden. ‘Ik hoop dat zij de kunst van de contemplatie voeden. Zoals een christelijke kunstenaar ons door zijn werk kan helpen de diepere betekenis van de dingen te contempleren, zo kan ook een journalist helpen dieper te graven en de betekenis te vatten van de tekenen van de tijd. Contemplatie betekent dat ik me niet tevreden stel met oppervlakkigheid en een directe reactie, maar dat ik de tijd neem om grondiger te kijken en te analyseren; dat ik ook zoek naar wat God ons met en door die gebeurtenissen wil zeggen, of na gaan wat op het spel staat inzake humaniteit’. 

Het toegankelijk geschreven boek is – in de beperkte houdbaarheid die de actualiteit nu eenmaal eigen is – een momentopname. Zeker wat betreft de bemanning van de Curie. 

‘Welkom in Rome’ is een uitgave van Halewijn/Tertio

Deze boekbespreking verschijnt tegelijkertijd in het Friesch Dagblad