Herademing nr 110

Dit is het laatste nummer van het tijdschrift “Herademing”, met als jaarthema ‘heilige ruimte’. We zijn begonnen met het lichaam als ruimte waar de goddelijke Geest kan wonen, gingen verder met de kerk en daarna met Europa. Nu gaan we op zoek naar de heilige ruimte in de kosmos.

Dat de kosmos als heilige ruimte een divers thema is, merkten we in de brainstorm, waarmee we ieder themanummer beginnen. De kosmos riep bijvoorbeeld associaties op met Psalm 8, waarin de mens wordt uitgenodigd op te zien naar de sterrenhemel. Dit brengt een besef teweeg van de grootsheid van de transcen­dente God, die omziet naar zijn stervelingen. Vanuit een bijbelse visie is de kosmos een beeldspraak voor de transcendente God, waarin de mens slechts een onder­deel vormt.

In dit nummer laten we verder twee mystici uit de Middeleeuwen aan het woord, die over de kosmos ge­schreven hebben. Ze zagen heel de werkelijkheid in één totaalbeeld. Hildegard van Bingen bracht dit beeld tot uitdrukking in haar visioenen van het kosmische ei en het kosmische rad. Julian of Norwich zag de grootheid van de kosmos in het beeld van een knikker in Gods hand.

Als het in onze tijd over de kosmos gaat, gaat het al gauw over science fiction en games. Daarin komen op een verrassende wijze bijbelse thema’s tevoorschijn. De cultuurtheoloog Frank Bosman neemt ons hierin mee.

Als het in onze tijd over de kosmos gaat, gaat het al gauw over science fiction en games. Daarin komen op een verrassende wijze bijbelse thema’s tevoorschijn. De cultuurtheoloog Frank Bosman neemt ons hierin mee.

We zijn aan het einde van deze jaargang gekomen. De kerken zijn nog steeds ‘ingepakt’, waardoor we Kerstmis niet kunnen vieren zoals we gewend zijn. Misschien vinden we wat troost in de gedachte dat we ‘als sterve­lingen mogen opzien naar uw hemel zonder grenzen, waaruit U tastend aan het licht komt, voor ieder van ons’.

Namens de redactie, Kitty Bouwman