Bidden Onderweg

Bidden met psalmen – In alle dingen God liefhebben en dienen

door KEUZE REDACTIE

Vanaf het begin van het christendom worden psalmen gebeden en gezongen. Deze 150 liederen zijn van een ongekende rijkdom, verscheidenheid, subtiliteit en ruigheid tegelijk. Het hoeft niet te verwonderen dat zij tot op vandaag het kloppende hart zijn van het gebed van de christenen. Ook in dat van Ignatius van Loyola (1491-1556), een vermaard ervaringsdeskundige inzake bidden.

Dit gebedstraject, geschreven door Nikolaas Sintobin sj, is geïnspireerd door de gebedsdynamiek van de Geestelijke Oefeningen, opgesteld door Ignatius van Loyola. Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-overweging en drie gebedspunten.
Het zijn open vragen, er is geen ‘juist antwoord’. Het is de bedoeling die vragen als opstap te gebruiken om de psalmverzen in het eigen levensverhaal te laten weerklinken: welke gevoelens en ervaringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen? 

De serie is opgedeeld in vijf thema’s. Het valt aan te raden deze in chronologische volgorde te gebruiken.
Een co-productie van Bidden Onderweg en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Inleiding

 play_arrowAFSPELEN : INLEIDING 

Openkomen voor God

 Aflevering 1 play_arrowAFSPELEN : DANKEN 

 Aflevering 2 play_arrowAFSPELEN : VERTROUWEN 

Aflevering 3 play_arrowAFSPELEN : VERLANGEN 

Aflevering 4 play_arrowAFSPELEN : GROEIEN IN VRIJHEID 

Aflevering 5 play_arrowAFSPELEN : LOVEN 

Het Kwaad

Aflevering 6 play_arrowAFSPELEN : HET KWAAD IN HET ALGEMEEN 

Aflevering 7 play_arrowAFSPELEN : HET KWAAD IN MIJN LEVEN 

Aflevering 8 play_arrowAFSPELEN : EEN MEDITATIE OVER DE HEL 

Aflevering 9 play_arrowAFSPELEN : VERGEVING 

De navolging van Jezus

Aflevering 10 play_arrowAFSPELEN : GOD ROEPT 

Aflevering 11 play_arrowAFSPELEN : DE MENSWORDING 

Aflevering 12 play_arrowAFSPELEN : HET LEVEN VAN JEZUS 

Aflevering 13 play_arrowAFSPELEN : JEZUS REDT EN GENEEST 

Aflevering 14 play_arrowAFSPELEN : KIEZEN 

Jezus navolgen, ook als er lijden aan te pas komt

Aflevering 15 play_arrowAFSPELEN : WEERSTAND 

Aflevering 16 play_arrowAFSPELEN : VERLATENHEID 

Aflevering 17 play_arrowAFSPELEN : STILLE ZATERDAG 

Volheid van leven: De verrijzenis

Aflevering 18 play_arrowAFSPELEN : VERRIJZENIS 

Aflevering 19 play_arrowAFSPELEN : DE VERREZEN HEER KOMT NAAR MIJ TOE 

Aflevering 20 play_arrowAFSPELEN : DE ZENDING 

Aflevering 21 play_arrowAFSPELEN : IN ALLES GOD LIEFHEBBEN EN DIENEN 

Terugblik

 play_arrowAFSPELEN : TERUGBLIK