Lente

  

TEKSTEN VAN PEER VERHOEVEN VOOR DE SITE VAN DE ROEROM.  

 

 

 

Gedachten uit de Roerom februari 2013, Liefde reikt verder dan …
omvat: Gebed, Jezelf zijn, de ziel van ons doen, Er is…., Daarvoor bidden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STILTE

 

Soms

 

Soms overkomt stilte me,

stokt de tijd en beleef ik

iets van eeuwigheid.

 

Soms kijk ik m’n ogen uit

en zie ik méér dan

op mijn netvlies komt.

 

Soms keer ik diep in mezelf

en ervaar ik U, Onnoemlijke 

in tijd en eeuwigheid.

 

Zelfs dan

 

Het kabbelen van het water

zelfs het bulderen van de zee –

het ruisen van de wind

zelfs het gieren van de storm –

het zingen van de vogels

zelfs al maken ze me wakker –

verstoren de stilte niet.

Maar zegt ‘n mens één woord,

zelfs al is het fluisterend,

dan breekt er iets …

En er zijn er zoveel die

de godsganselijke dag vol praten,

een keel opzetten en

luid worden doorversterkt.

 

In een bries

 

Er stak een storm op,

maar in de storm was God niet.

De aarde beefde,

maar ook in de beving was Hij niet.

Een vuur vlamde op,

maar in het vuur was Hij evenmin.

Er fluisterde een zachte bries

en in die fluisteriung hoorde Elia de Heer.

(1 Koningen 19)

 

Min de stilte

 

‘In alle vroegte, ‘t was nog nacht,

stond hij op en ging naar buiten,

naar een stille plek om te bidden …’

Gezegd over Jezus van Nazaret.      

(Marcus 1)

 

Min de stilte in uw wezen   

zoek de stilte die bezielt.                               

Zij die alle stilte vrezen

hebben nooit hun hart gelezen

hebben nooit geknield …

schreef een dichter.

(Adema van Scheltema 1877)

 

‘Ga naar een stille plek

waar je alleen bent

en tot rust kunt komen …

zei Jezus zijn volgelingen.’                

(Marcus 6)

 

Bidden

 

Toen het gebed van de bisschop

steeds vromer en innerlijker werd,

had hij steeds minder en minder te zeggen;

tenslotte zweeg hij geheel.

Hij meende eerst dat bidden spreken was,

maar leerde zwijgen.

Toen ontdekte hij dat bidden

niet alleen zwijgen is, maar luisteren.

Bidden is niet zichzelf horen praten,

maar stil worden, stil zijn

en volharden, totdat God te horen is.

(S. Kierkegaard)

 

Spreekwoordelijk

 

Door een gebeuren overvallen

weten we niet wat te zeggen

zijn we met stomheid geslagen.

 

Van wat hevig ontroert

worden we stil

staan we sprakeloos.

 

Wortel en zin

 

De dingen groeien en bloeien

en alles keert tot zijn wortel terug.

Terug tot de wortel is stilte,

zich wenden tot zijn bestemming.

(Lao-Tse)

 

Wanneer stilte

wortel en zin van de werkelijkheid is,

hoe ‘reeel’ is onze wereld dan nog,

hoezeer  van het leven vervreemd?

 

En hoe realistisch zijn dan niet

de religieuzen met hun vaste ritme

van handen uit de mouwen

en handen gevouwen –

 

de monniken,

vaak voor wereldvreemd versleten,

die hun dagen in stilte beleven ?