Website Koningshoeven

20Metamorfose Website Koningshoeven

De website www.koningshoeven.nl van de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot heeft een geheel nieuwe lay-out gekregen. De site is technisch geheel bij de tijd gebracht en sluit qua lay-out uaan bij de eind 2007 gestarte kwartaaluitgave ‘Kijk Koningshoeven’. 
De pagina’s tonen bovenin bij het doorklikken en verversen in drie blokken steeds andere onderdelen van de webinhoud. De startpagina heeft links naar de laatste ‘Preek van de week’, naar PDF’s van ‘Kijk Koningshoeven’ en naar een virtuele rondleiding. Tevens zijn op die plek de twee meest recente nieuwsitems te zien. Nieuw op de site is het ‘weblog van de abt’. “Een weblog beginnen vind ik spannend”, aldus abt Bernardus Peeters, “want meer nog dan door de website laat ik u als lezer delen in mijn eigen zoektocht naar God zoeken en mijn eigen leven.”