Mystiek in het alledaagse

Onlangs verscheen bij Valkhof Pers Clara van Assisi: mystiek in het alledaagse van de Megense claris Edith van den Goorbergh. Zij heeft zich jarenlang verdiept in het geestelijk erfgoed van Clara. In dit boek gaat zij op zoek naar de levenswijsheid die in Clara’s leefregel verborgen ligt. Het is geschreven als een handreiking voor wie kennis wil maken met de spiritualiteit van Clara en haar zusters.

De belangstelling voor klooster- en leefregels is groeiende. Ze worden herontdekt als bronnen van spiritualiteit. Wat raakt mensen daarin? Hoewel soms eeuwenoud, zijn deze teksten dikwijls zo menselijk dat zij de ervaringswereld van mensen van nú kunnen raken. Mensen, op zoek naar zingeving van het gewone leven van alledag, vinden er vaak levenswijsheid in die aansluit bij hun diepste verlangens. Clara van Assisi (1193-1253) schreef in haar laatste levensjaren een leefregel voor haar zusters, waarin de navolging van de armoede van Jezus Christus de kern vormt. In de regel klinken kritische geluiden door, die ook mensen anno 2010 tot nadenken stemmen. Is de greep van het materiële niet te sterk?

Edith van den Goorbergh: Clara van Assisi: mystiek in het alledaagse, Valkhof Pers Nijmegen, ca. 200 blz., € 17,50 (vanaf medio april verkrijgbaar in de boekhandel en bij het Dienstencentrum van de Franciscaanse Beweging,info@franciscaansebeweging.nl).