Geloofsbelijdenis Ton Baeten

Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd openzet, 
waar iedereen welkom is en niemand buitengesloten wordt, 
die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw, 
tussen goed en slecht, 
waar ieder heilig en zondig is, 
die geen rangen en standen kent, 
waar allen van hoog tot laag 
werkelijk broeders en zusters zijn, 
die haar eigen grenzen overschrijdt 
en een Tafel bereidt voor allen 
doe zich tot Jezus Christus bekennen, 
die het woord van God in dialoog belijden 
en waar communio hand in hand gaat met communicatie, 
die niet heerst, maar dient, waar recht gedaan wordt aan allen, 
die niet denkt aan eigen roem, 
maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering, 
die op uittocht is naar de werkelijke bevrijding voor alen, 
die haar crisis te bovenkomt en blijft getuigen 
van de hoop die in haar leeft