Algemeen

Er zijn mensen en gemeenschappen die, om trouw aan zichzelf te zijn, zich verplicht voelen, samen met gelijkgezinden de voorbereiding en presentatie van vieringen in hun kerk in eigen hand te nemen. Het zijn welllicht juist deze mensen die behoefte hebben aan wat handreikingen.

Hier kunt u de bekende pagina 3 van De Roerom van september 2011 lezen met teksten ter inspiratie.