Glossy Henri Nouwen

Magazine Henri Nouwen

door KEUZE REDACTIE

door Ilona de Lange in het Nederlands Dagblad


Henri Nouwens boodschap werd nooit mainstream …Priester, hoogleraar en schrijver Henri Nouwen krijgt eenmalig een eigen magazine. …‘Nouwen is in Nederland altijd meer omarmd door protestantse dan door rooms-katholieke gelovigen.’

Hij vond dat hij iets terug moest doen. Presentator en uitgever Leo Fijen heeft naar eigen zeggen zo veel geleerd van priester en schrijver Henri Nouwen, dat hij nu, 25 jaar na het overlijden van Nouwen, een gelijknamig magazine uitbrengt. Eenmalig verschijnt Henri, over de persoon, zijn gedachtegoed en zijn invloed. Henri Nouwen (1932-1996) is onder meer bekend van het boek Eindelijk thuis. Hierin denkt hij aan de hand van Rembrandts schilderij van de thuiskomst van de verloren zoon na over de drie rollen van de broer, de verloren zoon en de vader.

Ondanks dat zijn boeken blijven verkopen en tientallen vertalingen zijn verschenen, ondanks de jaarlijkse Henri Nouwenconferentie van Hour of Power-presentator Jan van den Bosch, en ondanks de recent verschenen autobiografie van Henri Nouwen, vindt Fijen dat er nog wat te winnen valt aan publiek voor Nouwen. ‘Soms denk ik: beseft Nederland wel hoe groot hij is?’, zegt hij. ‘En dan heb ik het meer over de roomskatholieke Nederlanders. In protestantse kring is Nouwen geliefder en meer gelezen.’ Dat komt volgens hem door de centrale boodschap van Nouwen: je bent een geliefd kind van God. ….

Lees het volledige artikel in het Nederlands Dagblad