Column december 2010 – Opvallende uitspraken

 

Videoopnamen
De bekende klokkenluider uit Tilburg – ik wil zijn naam niet noemen – roept orthodoxe katholieken op om video-opnames te maken van liturgische mistoestanden in de kerk. Die uitspraak deed hij op 30 oktober op een bijeenkomst in Utrecht, die georganiseerd werd door de website Cattolica.nl Op deze webpagina tref je allerlei aanbiedingen aan van vakantiehuisjes in Italië, ondersteund door goedkope vluchten daarheen. Hoe dichter je blijkbaar bij Rome zit, hoe orthodoxer je volgens de klokkenluider wordt. Gelukkig heeft bisdom Den Bosch gezegd dat een camera in de kerk geen goed idee is.
Belgische aartsbisschop
Een geestverwant van de klokkenluider is pastoor in Bergeijk. Hij heeft op internet opgeroepen steun te betuigen aan de Belgische aartsbisschop. Naar aanleiding van de kritiek op hem spreekt deze pastoor over een haatcampagne en een mediagestuurde aanvalsgolf tegen de katholieke kerk. Hierdoor wekt hij de indruk achter de omstreden uitspraken van de aarts¬bisschop te staan. De Belgische aartsbisschop is in opspraak gekomen door aids een soort ‘gerechtigheid’ te noemen voor homoseksuelen of anders gezegd: ze hebben het aan zichzelf te danken dat zij aids hebben. Bovendien pleit de aartsbisschop ervoor, dat oude priesters die verdacht worden van kindermisbruik niet berecht worden. De pastoor wijst erop, dat de pedofilieschandalen voor het grootste deel verjaard zijn; alsof alles wat is voorgevallen daardoor minder ernstig is. Zo denkt hij de aartsbisschop, die een landgenoot van hem is, in bescherming te nemen.
Gegronde kritiek
De aartsbisschop, tegen wiens benoeming al vanaf het begin bedenkingen bestonden, wijst alle kritiek op hem stoïcijns af. Daarmee bewijst hij dat de kritiek op hem niet ongegrond is. Een priester als de genoemde pastoor gooit door deze kritiek te ontkennen, te bagatelliseren of zelfs te vergoelijken alleen maar olie op het vuur. Op de website van zijn parochie zegt hij dat de tijd van handelen, in onderlinge solidariteit en in verbondenheid met de wereldkerk, is aangebroken.
Kern van de zaak
Priesters zoals de klokkenluider en zijn geestverwanten zullen precies het tegenovergestelde bereiken van wat zij eigenlijk willen. Weldenkende christenen verlangen ernaar dat de waarheid gediend wordt. Waarheid wordt niet gevonden via een camera in de kerk of via de ontkenning van bepaalde uitspraken van een aartsbisschop, maar vindt zijn grond in een christelijke levenshouding, die gebaseerd is op barmhartigheid en vergevingsgezindheid.
TB