Heilige plaatsen, meer info

 
Meer informatie over het programma vindt u hier:

Thema-avonden heilige plaatsen – in Utrecht
De gezamenlijke kerken van Utrecht-West organiseren drie thema-avonden over heilige plaatsen: Jeruzalem, Rome en de Iona-abdij in Schotland. Op 25 februari, 11 maart en 25 maart

Wat beteken die heilige plaatsen? Met welke intentie gaan mensen er naar toe? Wat zoeken en vinden we er en wat moeten we loslaten als we op weg willen?

 

 25 februari: zoeken
Op de eerste avond wordt Jeruzalem belicht. Ds. Duvekot, emeritus predikant uit

Utrecht en Israëlkenner, heeft als reisleider veel reizen naar Israël en Jeruzalem gemaakt en daarover uitvoerig gepubliceerd in Kerk in de Stad. Jeruzalem is de stad die door drie religies als heilige plaats wordt geclaimd. Wat zoeken joden, christenen en moslims er? Inleiding en gespreksleiding mw. IJt Eikelboom.
 11 maart: vinden
Wat vinden de duizenden mensen die ‘s zondags op het St Pietersplein in Rome samenstromen, de oogstrelende kunstschatten in het Vaticaan bewonderen en in de Sixtijnse Kapel oog in oog staan met de door Michelangelo beschilderde plafonds? Of vind je de geheimen juist op die stille plekjes in de catacomben die we vaak niet kennen?
Onze gastspreker Sipke Draisma, lekendominicaan, pastoraal werker in Friesland én journalist, bekend om zijn columns in het Friesch Dagblad. Hij zal vertellen over de boeiende reizen die hij als pastor in Friesland met zijn parochianen naar Rome heeft gemaakt.
 25 maart: loslaten
Als je tijdens je pelgrimage, naar welke plaats ook, je wilt laten inspireren, zul je de dagelijkse ballast van je af moeten schudden om je open te stellen voor nieuwe ervaringen.
De huidige communiteit van de oude Iona-abdij is ontstaan uit de Schotse kerk. Tegenwoordig is deze communiteit populair bij jongeren uit alle geloofsgemeenschappen. Op dit moment is de naam van de gastspreker nog niet bekend.
We zullen deze avond ook uit de Ionabundel zingen. Willeke Smits, dirigente en kenner van Ionaliederen zal voor wie dat wil op twee zaterdagochtenden, 14 en 21 maart, van 10.00 – 11.30 uur in de Pniëlkerk liederen van de abdij van Iona meerstemmig instuderen, die dan op de laatste avond ten gehore worden gebracht. Haar cantorij uit Nieuwegein komt die avond ter versterking meezingen.
 

Aanmelden:
secretariaat Dominicusparochie
* tel 030-2935245 ma t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
* e-mail secretariaat@dominicusparochie.nl

Voor deelname aan de koorzang:
ds. Pieter van Winden
* e-mail: pieter@dominee.org

De avonden worden gehouden in de Pastorie van de Dominicusparochie, Palestrinastraat 1,
telkens op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur. Voor de onkosten staat een mandje klaar voor uw vrijwillige bijdrage.