artikel van de maand – Economie en diaconie in Oss

jan2010

Economie en diaconie, crisis of kans?
Ad Wagemakers
 
In februari en maart worden in de Titus Brandsmaparochie in Oss drie avonden gehouden onder de titel De economische crisis, de gevolgen en de diaconale inzet. Aanleiding hiertoe vormt de wereldwijde crisis, die – alle optimistische verwachtingen ten spijt – steeds meer mensen treft. Mensen in de economisch en sociaal minst bevoorrechte positie worden het hardst getroffen. Over solidariteit gesproken …..

Namens de organisatie voeren George Zeegers,Til van der Sanden en Ria van Nistelrooij en het woord. (vlnr. op de foto) Hun bewogenheid die tot dit initiatief heeft geleid is duidelijk. ‘Het is een wankele, angstige tijd voor heel veel mensen’, zegt George Zeegers. Hij doelt op een voorzichtig herstel van de economie, dat gepaard gaat met het schrappen van banen.

Wie betaalt het gelag?
 ‘Er is een enorme staatsschuld opgebouwd om de economie gaande te houden. Die schuld drukt op collectieve middelen waardoor de lasten uiteindelijk op afhankelijke mensen worden afgewenteld. Bij de laagstbetaalden en zij die leven van een uitkering gaat de hagelslag van de boterham, terwijl het bij anderen gaat om het schrappen van de derde vakantie. Het opkrikken van de oude economie is heilloos, alles wordt in de markt gezet ten koste van publieke voorzieningen. Maar het zou moeten gaan over duurzaamheidin ziekenzorg, vervoer en postbezorging, over eerlijk delen. Privatiseren is goed voor aandeelhouders, niet voor kwetsbaren in de samenleving.’ ‘Dat heet dan private rijkdom versus publieke armoede’, haakt Ria van Nistelrooij aan. ‘Gaat de kredietcrisis alleen over mensen met een koophuis en verloren gegane beleggingen of ook over minima, basale armoede, over huurtoeslag en schuldenproblematiek’, vraagt ze zich hardop af. ‘Het is in alle gevallen triest wat mensen overkomt, maar er is wel gradatie in luxe en primaire levensbehoeften.’ Zij gaat op de tweede avond ervaringsdeskundigen uitnodigen, die bereid zijn hun verhaal te doen en hoopt dat de aanwezigen geraakt worden door mensen in de knel.
 
Erfelijke armoede
‘Mensen in de hoek waar de klappen vallen behoren vaak tot de groep waarin van generatie op generatie armoede heerst’, George Zeegers samen met Til van der Sanden en Ria van Nistelrooij legt Ria uit. ‘Het draait bij deze families niet om kwaliteit van leven maar om overleven. Ze ervaren voortdurend uitsluiting terwijl ze hun kinderen daarvoor willen behoeden.’ ‘Mensen aan de rand van de samenleving hebben een levensverwachting, die zeven jaar onder het gemiddelde ligt. En in dat kortere leven hebben ze ook nog gemiddeld vijftien jaar te kampen met ziektes’, leerde George Zeegers uit onderzoeken. ‘Veroorzaakt door stress hebben deze mensen altijd ‘geld in hun hoofd’, het beheerst hun leven’, volgens Ria. ‘Wij moeten vooroordelen zoals Waarom sparen ze niet wat laten varen, want wij kunnen met al onze goede bedoelingen niet uitmaken waaraan iemand behoefte heeft.’
 
Drie sprekers
In november jl. hield de Karmelprovincie Nederland haar jaarlijkse Gerechtigheidsdag met de economische crisis als actueel thema. Deze dag inspireerde het Diaconaal Beraad van de parochie tot de organisatie van drie avonden met steeds een andere invalshoek. Woensdag 3 februari spreekt drs. Hub Crijns, directeur Landelijk Bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) te ‘s-Hertogenbosch. Hij weet in begrijpelijke taal de economische crisis op macroniveau te koppelen aan de rol van de kerken. Woensdag 10 maart spreekt dra. Ria van Nistelrooij, maatschappelijk activeringswerker van Stichting De Vonk te Tilburg op mesoniveau over de Economie en diaconie, crisis of kans? Ad Wagemakers In februari en maart worden in de Titus Brandsmaparochie in Oss drie avonden gehouden onder de titel De economische crisis, de gevolgen en de diaconale inzet. Aanleiding hiertoe vormt de wereldwijde crisis, die – alle optimistische verwachtingen ten spijt – steeds meer mensen treft. Mensen in de economisch en sociaal minst bevoorrechte positie worden het hardst getroffen. Over solida riteit gesproken… Namens de organisatie voeren Til van der Sanden, Ria van Nistelrooij en George Zeegers het woord. Hun bewogenheid die tot dit initiatief heeft geleid is duidelijk. ‘Het is een wankele, angstige tijd voor heel veel mensen’, zegt George Zeegers. Hij doelt op een voorzichtig herstel van de economie, dat gepaard gaat met het schrappen van banen. Wie betaalt het gelag? ‘Er is een enorme staatsschuld opgebouwd om de economie gaande te houden. Die schuld drukt op collectieve middelen waardoor de lasten uiteindelijk op afhankelijke mensen worden afgewenteld. Bij de laagstbetaalden en zij die leven van een uitkering gaat de hagelslag van de boterham, terwijl het bij anderen gaat om het schrappen van de derde vakantie. Het opkrikken van de oude economie is heilloos, alles wordt in de markt gezet ten koste van publieke voorzieningen. Maar het zou moeten gaan over duurzaamheid in ziekenzorg, vervoer en postbezorging, over eerlijk delen. Privatiseren is goed voor aandeelhouders, niet voor kwetsbaren in de samenleving.’ ‘Dat heet dan private rijkdom versus publieke armoede’, haakt Ria van Nistelrooij aan. ‘Gaat de kredietcrisis alleen over mensen met een koophuis en verloren gegane beleggingen of ook over minima, basale armoede, over huurtoeslag en schuldenproblematiek’, vraagt ze zich hardop af. ‘Het is in alle gevallen triest wat mensen overkomt, maar er is wel gradatie in luxe en primaire levensbehoeften.’ Zij gaat op de tweede avond ervaringsdeskundigen uitnodigen, die bereid zijn hun verhaal te doen en hoopt dat de aanwezigen geraakt worden door mensen in de knel. Erfelijke armoede ‘Mensen in de hoek waar de klappen vallen behoren vaak tot de groep waarin van generatie op generatie armoede heerst’, legt Ria uit. ‘Het draait bij deze families niet om kwaliteit van leven maar om overleven. Ze ervaren voortdurend uitsluiting terwijl ze hun kinderen daarvoor willen behoeden.’ ‘Mensen aan de rand van de samenleving hebben een levensverwachting, die zeven jaar onder het gemiddelde ligt. En in dat kortere leven hebben ze ook nog gemiddeld vijftien jaar te kampen met ziektes’, leerde George Zeegers uit onderzoeken. ‘Veroorzaakt door stress hebben deze mensen altijd ‘geld in hun hoofd’, het beheerst hun leven’, volgens Ria. ‘Wij moeten vooroordelen zoals Waarom sparen ze niet wat laten varen, want wij kunnen met al onze goede bedoelingen niet uitmaken waaraan iemand behoefte heeft.’
 
Drie sprekers
In november jl. hield de Karmelprovincie Nederland haar jaarlijkse Gerechtigheidsdag met de economische crisis als actueel thema. Deze dag inspireerde het Diaconaal Beraad van de parochie tot de organisatie van drie avonden met steeds een andere invalshoek. Woensdag 3 fe bruari spreekt drs. Hub Crijns, directeur Landelijk Bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) te ‘s-Hertogenbosch. Hij weet in begrijpelijke taal de economische crisis op macroniveau te koppelen aan de rol van de kerken. Woensdag 10 maart spreekt dra. Ria van Nistelrooij, maatschappelijk activeringswerker van Stichting De Vonk te Tilburg op mesoniveau over de economische crisis en de gevolgen voor het dagelijks leven. Pater George Zeegers, O.Carm, pastor van de Titus Brandsmaparochie Oss spreekt dinsdag 23 maart op microniveau over de economische crisis en mogelijke activiteiten van de geloofsgemeenschap. De avonden worden gehouden in de St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8 te Oss, beginnen om 20.00uur (inloop met koffie/ thee 19.30 uur) en eindigen om 22.00 uur. Vrij entree.
 
Diaconie
De protestantse gemeente in Oss, die zetelt in de Paaskerk, nam eerder het initiatief om de parochies in Oss uit te nodigen gezamenlijk diaconale activiteiten te ontwikkelen. De Titus Brandsmaparochie vond daarop de Paaskerk bereid haar pr- netwerk te benutten om ruchtbaarheid te geven aan deze avonden. Namens het Diaconaal Beraad onderhoudt Til van der Sanden de contacten met de Paaskerk en de sprekers op de drie avonden. Naast de organisatie van de drie avonden richt het beraad zich op andere activiteiten om mensen in een isolement te benaderen. ‘Eerst onderzoeken we wat er op dit terrein al gedaan wordt en of er behoefte is aan nieuwe initiatieven’, vertelt Til. Ze legt contacten met wijkstichtingen om bekend te worden met mensen, die mogelijk behoefte hebben aan ontmoeting. ‘Liturgie is belangrijk maar diaconie gaat eraan vooraf en sluit erop aan’, meent pastor Zeegers, ‘want daarmee laten we in navolging van Jezus anderen tot hun recht komen.’ Daarmee volgt de parochie het voetspoor van Titus Brandsma, die stem gaf aan stemlozen in zijn voortdurende strijd om gerechtigheid.

aanmelden: secretariaat@stichtingdevonk.nl