Persbericht einde Mediapastoraat

  

RKK komt met tv-mis nieuwe stijl

Hilversum (Van onze redactie) 23 september 2009 – De zendgemachtigde RKK verzorgt vanaf 1 januari 2010 iedere zondag op Nederland 2 een eucharistieviering uit het land. Daarmee komt een einde aan de aanwezigheid van het Mediapastoraat in de parochie van IJsselstein. Mediapastor Peter Denneman gaat met pensioen.

Vanuit de bisdommen
De zondagse tv-eucharistieviering wordt verspreid over alle Nederlandse bisdommen. Elk bisdom komt zeven keer per jaar aan bod en iedere bisschop gaat één keer per jaar voor. De liturgische verantwoordelijkheid voor de viering ligt geheel bij het betreffende bisdom.

Religieuze zoeker
“Er is gekozen voor diversiteit van vieringen uit het hele land omdat dit ook beter aansluit bij de religieuze zoeker van deze tijd en recht doet aan de regionale eigenheid van de bisdommen”, zegt Leo Fijen, hoofd Godsdienst & Cultuur bij de KRO, het mediabedrijf dat in opdracht van de Nederlandse bisschoppen de RKK-programma’s maakt.

Nieuw programma vóór de Mis
RKK wil volgens Fijen de “verscheidenheid en vitaliteit van de katholieke kerk in Nederland laten zien en prominent aanwezig zijn op de zondagochtend van 9.35 uur tot 11.00 uur”. Daarom komt er voorafgaande aan de tv-mis een nieuw programma: “een geloofsgesprek op locatie met inspirerende katholieken”.

Kerntaak
RKK kiest ook om andere redenen voor een nieuwe benadering. Fijen: “Politiek, overheid en publieke omroep hebben de afgelopen tijd duidelijk signalen gegeven dat de eucharistieviering tot de kerntaak van RKK als kleine zendgemachtigde behoort. De wekelijkse eucharistievieringen van RKK op de zondagochtend van Nederland 2 passen in de ambitie om RKK meer te profileren en als merk scherper te positioneren in het publieke bestel. Daarom worden er op dit moment nieuwe programma’s en opvallende crossmediale concepten ontwikkeld.”

Laatste mediapastor
Met de nieuwe invulling van de tv-mis komt een einde aan de carrière van pater Peter Denneman als mediapastor. Vanaf 2007 ging hij in die hoedanigheid 26 keer per jaar voor in de eucharistie in IJsselstein. Daarvoor was hij op tv te zien als priester in het Cenakel in Soesterberg. Van 1994 tot 2000 was hij RKK/KRO-omroeppastor in de Pax Christi-parochie in Lelystad. Denneman, viceprovinciaal van de paters montfortanen, neemt op 3 januari afscheid in IJsselstein.